Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην συνεδρίαση της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2020 με τηλεδιάσκεψη

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που ελήφθησαν στην συνεδρίαση της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2020 με τηλεδιάσκεψη.  (οι αποφάσεις με τα αρχικά Ε.Η.Δ. αφορούν θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν Εκτός Ημερήσιας Διάταξης) 

Προτεινόμενο Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 1.183.704,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(αποσύρθηκε)

Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση για την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού εκτροπής σε τμήμα της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Δήμο Μεγαρέων, στο πλαίσιο του έργου «Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου «Αγ. Παρασκευής» προς το χείμαρρο «Μαυρατζά» με κλειστή διατομή».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού εκτροπής σε τμήμα της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Δήμο Μεγαρέων, στο πλαίσιο του έργου «Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου «Αγ. Παρασκευής» προς το χείμαρρο «Μαυρατζά» με κλειστή διατομή», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 108/2020)

Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Λήψη απόφασης για την εξαίρεση Επιστημονικής Συνεργάτιδας από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δεν ενέκρινε την εξαίρεση της κ. Χρηστάκη Σμαραγδής, Επιστημονικής Συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας από τον περιορισμό της παρ. 8 του άρθρου 243 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, προκειμένου να ασκεί ελευθέριο επάγγελμα παράλληλα με τα καθήκοντα της Επιστημονικής Συνεργάτιδας, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 109/2020)

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «Μαρίνας Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Μαρίνας Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.(αρ. απόφασης 110/2020)

Θέμα 2ο: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 111/2020)

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.897.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.897.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

 1. B) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Βάρσου Μαργαρίτα ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της  τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ανδρουλακάκη Νικόλαο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γιομπαζολιά Γεράσιμο (Μάκη). (αρ. απόφασης 112/2020)

Θέμα 4ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προκήρυξη καλλιτεχνικών, εικαστικών και λογοτεχνικών διαγωνισμών με θέμα την Επανάσταση του 1821.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για την προκήρυξη καλλιτεχνικών, εικαστικών και λογοτεχνικών διαγωνισμών με θέμα την Επανάσταση του 1821, με δαπάνη 11.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 113/2020)

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου “Μελίνα Μερκούρη”», συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου “Μελίνα Μερκούρη”», συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

 1. B) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κοσμίδη Ευρώπη ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Βερέλη Βασιλική (Βάσω) ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα). (αρ. απόφασης 114/2020)

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών & του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής:

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση,  εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών & του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

 1. B) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κοσμίδη Ευρώπη ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Δαλιάνη Φωτεινή και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ανδρουλακάκη Νικόλαο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μεθενίτη Σωτήριο. (αρ. απόφασης 115/2020)

Θέμα 7ο:  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας – (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής:

Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας – (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

 1. B) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρακοπούλου- Μπόγρη Βασιλική (Βάσω) ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κατσιγιάννη Αθανάσιο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χατζηπέρο Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αυλωνίτου Χρυσάνθη.(αρ. απόφασης 116/2020)

Θέμα 8ο: Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα Όργανα της Περιφέρειας Αττικής.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε Όργανα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 117/2020)

Θέμα 9ο: Συζήτηση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής λαμβάνοντας υπόψη:

 • όλο το ιστορικό από το 2000 όπου καταψηφίστηκε η σχετική αίτηση εγκατάστασης αιολικών πάρκων από τους πρώην Δήμους Κερατέας και Καλυβίων,
 • ότι στις αρχές του 2003 ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας ματαίωσε τις σχετικές χωροθετήσεις,
 • τις προσφυγές των Δημοτικών Αρχών το 2011 στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
 • τα ασφαλιστικά μέτρα αναστολής των εργασιών και ακύρωσης των αδειών του έργου στο Διοικητικό Εφετείο από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των έργων,
 • τις ομόφωνες καταψηφιστικές Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
 • το από κοινού Ψήφισμα των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
 • το από 1/7/2020 κοινό κείμενο του Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά και του Δημάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου Φιλίππου, ότι το Πάνειο Όρος προστατεύεται με το ΦΕΚ 121/2003 ως Ζώνη Α’ Απολύτου Προστασίας ορεινών όγκων Λαυρεωτικής. Σύμφωνα με αυτό δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος,
 • ότι το Πάνειο Όρος έχει κηρυχθεί αναδασωτέο, μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2007,
 • ότι η κατασκευή και η εγκατάστασή τους θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην πανίδα, τη χλωρίδα και το μικροκλίμα της περιοχής. Ειδικότερα, απαιτούνται αρκετά χιλιόμετρα νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια μεταφοράς και τσιμεντένιες βάσεις τα οποία συνεπάγονται αποψίλωση του δάσους και της βλάστησης,
 • ότι η περιοχή της Λαυρεωτικής έχει ήδη πολύ μεγάλη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας, με την μεγάλη ενεργειακή μονάδα της Λαυρεωτικής 1,5 GW (με όλες τις περιβαλλοντικές συνέπειες), καθώς και το μεγάλο αιολικό πάρκο στη νησίδα Άγιος Γεώργιος. Παράλληλα, κατά μήκος των πλαγιών του Πανείου Όρους ακριβώς δίπλα στην πόλη της Κερατέας διέρχονται 4 δίκτυα πυλώνων, με γραμμές υπερυψηλής τάσης για την τροφοδότηση της πρωτεύουσας, τα οποία έχουν δεσμεύσει και απαξιώσει μεγάλη έκταση,
 • ότι η απόσταση του σχεδιαζόμενου μεγάλου αιολικού πάρκου των 18 ανεμογεννητριών είναι μικρότερη των 500m από τα πρώτα σπίτια της πόλης που αυτό συνεπάγεται έντονο πρόβλημα ηχορύπανσης στην ευρύτερη περιοχή
 • ότι η χωροθέτηση αυτών των έργων προχώρησε χωρίς καμία ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και κάθε βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • ότι η φέρουσα ικανότητα της Λαυρεωτικής είναι ήδη κορεσμένη και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλα τέτοια έργα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άρθρα πανεπιστημιακών καθηγητών
 • ότι στο Πάνειο Όρος έχουν δρομολογηθεί από τους Δήμους και τις Κοινότητες της περιοχής ενέργειες αξιοποίησης της κορυφής του. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται η εκμετάλλευση του ανενεργού στρατοπέδου της Αεροπορίας ως χώρος αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων. Επίσης έχει ξεκινήσει η προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης των μονοπατιών του Πανείου Όρους με βάση το ΦΕΚ206/30.0.2017.  αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο δηλώνει:

α) Την απόλυτη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη Αττικής στον δίκαιο αγώνα των δημοτικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος.

β)Την επί της αρχής θετική στάση της Περιφέρειας Αττικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά στην εναντίωση της σε καταστροφικά έργα μεγάλης κλίμακας με μεγάλο περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα.

γ)Την ανησυχία και αντίθεσή της Περιφέρειας Αττικής στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης.

δ)Τη θέση της Περιφέρειας Αττικής ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και όχι απλή γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ισχύει ως σήμερα.

Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και κάθε ρυθμιστική και αδειοδοτική αρχή των αιολικών πάρκων:

 • Την αναστολή αδειοδότησης για την εγκατάσταση των 19 ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και γενικώς σε κάθε περιοχή όπου συντρέχουν οι ανωτέρω περιγραφείσες συνθήκες,
 • Την αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές Natura,
 • Nα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των τοπικών δημοτικών αρχών. (αρ. απόφασης 118/2020)

Θέμα 10ο: Συζήτηση για το «Μεγάλο Περίπατο» και το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.

(αποσύρθηκε, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση)

Θέμα 11ο: Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμού Άνω Λιοσίων».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της από 03-4-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για τη: «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμού Άνω Λιοσίων», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 03-12-2020, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 119/2020)

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της από 18-5-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για το έργο με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 18-02-2022, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 120/2020)

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της από 24-5-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 24-5-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 121/2020)

Θέμα 14ο: Ενημέρωση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2019 του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας Αττικής». (ενημέρωση)

Θέμα 15ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3». (αποσύρθηκε)

Θέμα 16ο: Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Νήσου Πόρου». (αποσύρθηκε)

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης  παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 122/2020)

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «Κτίριο εμπορικών καταστημάτων με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 124/75 Της 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δημου Αθηναίων». (αποσύρθηκε)

Θέμα 19ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας της εταιρείας PHARMAZAC Α.Ε., παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ανθρώπινης χρήσης, και διενέργειας ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα, στο Βιοτεχνικό Πάρκο της περιοχής του Βοτανικού, στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής. (αποσύρθηκε)

Θέμα 20ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρίας ELPEN Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,