Έντονες αντιδράσεις για την μεταφορά ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας από την νησίδα Πάτροκλος στην Παλαιά Φώκαια

Μεταφέρονται με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ιχθυοκαλλιέργειες της εταιρείας ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε από την νησίδα Πάτροκλος στην Παλαιά Φώκαια, συγκεκριμένα στο 59,5 χιλ. της Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου, με συνέπεια να αναδεικνύονται καθημερινά έντονες αντιδράσεις σε σχέση με τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκληθούν στην περιοχή.

Πρέπει να τονιστεί ότι η μετακίνηση της ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας γίνεται χωρίς να προηγηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού που σε έγκαιρο χρόνο, είχε ταχθεί κατά αυτής της επιλογής.

Τέλος, έγινε γνωστό, ότι ο Δήμος Σαρωνικού κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης και παράλληλα προτίθεται να εξαντλήσει δικαστικά και διοικητικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ματαίωση μετακίνησης της ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας.