Δρομολογήθηκε η υλοποίηση του έργου καθαρισμού των ρεμάτων ανατολικής Αττικής

Υπεγράφη, σήμερα, Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021, η σύμβαση ανάθεσης της Περιφέρειας Αττικής σε τεχνική εταιρεία, του έργου καθαρισμού των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού 5.8 εκ. ευρώ.

Τα έργα καθαρισμού θα ξεκινήσουν άμεσα, κατά απόλυτη προτεραιότητα και με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί, με δεδομένο και το έκτακτο των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την παρακολούθηση των ρεμάτων κυρίως αυτών που είναι σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, έχει συσταθεί Παρατηρητήριο Καθαρισμού των Ρεμάτων.

Ειδικότερα, μέσω του Παρατηρητηρίου ελέγχονται σε καθημερινή βάση οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων και η κατάσταση των ρεμάτων, καθώς συγκεντρώνονται συγκριτικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό της εικόνας που έχουν τα ρέματα πριν αλλά και μετά τις παρεμβάσεις.