Η ανάδειξη & προστασία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα αντικείμενο ευρείας σύσκεψης στην Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 σύσκεψη στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρου Φιλίππου.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η κατάρτιση και υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα για ένταξη στην προγραμματική περιοχή «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Προγράμματος Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 που έχει ως στόχο την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων. Το πρόγραμμα θα ικανοποιήσει τον παραπάνω στόχο με δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, με έμφαση στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά και άλλα σημαντικά έργα.

Επιλέξιμες πράξεις του προγράμματος είναι μελέτες, έρευνες, απογραφές, ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων που αυξάνουν τη γνώση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία/διαχείριση των παράκτιων περιοχών, καθώς και σχετικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, όπως μελέτες για τη διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μελέτες προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης των παράκτιων οικοσυστημάτων, μελέτες για καταγραφή ή/και αναστροφή των φαινομένων διάβρωσης σε ακτές, σχέδια ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης κ.α.

Στην σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής αναφέρεται ότι “η ένταξη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα στο παραπάνω πρόγραμμα θα είναι μια σημαντική εξέλιξη και ένα ουσιαστικό βήμα κυρίως όσον αφορά στον προγραμματισμό των απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη και την προστασία του Εθνικού Πάρκου.”

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η αναπληρωτής προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Αργυρώ Παρασκευοπούλου, καθώς και οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης Δ/νσης κ.κ. Αντιγόνη Γκούφα, Όλγα Φοροζίδου και Ελένη Μαγιάκου και από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα η κα Ελένη Κατσιρόδη και ο κ. Κώστας Κουμπής.