“Μάστιγα” για τους ελαιοπαραραγωγούς της περιοχής η κλοπή ελαιοκάρπου & η κοπή ελαιοδέντρων για το τζάκι!

Τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής και των ελαιοδένδρων αποφάσισε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και την Ένωση Ιδιοκτητών προκειμένου να αναχαιτισθεί το φαινόμενο της κλοπής του ελαιοκάρπου και της «βάναυσης» κοπής και κλοπής των ελαιοδένδρων.

Ιδιαίτερα αποφασίσθηκε :


 • Η ένταση των ελέγχων
  στην μεταφορά του ελαιοκάρπου στους χώρους παραγωγής ελαιολάδου (Ελαιοτριβεία).
 • Η αναζήτηση τρόπου μόνιμης επιτήρησης – φύλαξης του περιαστικού – αγροτικού τοπίου.
 • Η ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας στο προαναφερόμενο αντικείμενο.
 • Η συζήτηση του εν λόγω θέματος, που έχει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η λύση εξειδικευμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων.

Η απόφαση ελήφθη στην διάρκεια της σύσκεψης που διοργανώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Δημαρχείο Σπάτων στην οποία συμμετείχαν -από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος : οι Αντιδήμαρχοι Σπάτων – Αρτέμιδος, Π. Πουλάκης και Χρ. Μάρκου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Γκίκας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γ. Μπέκας & Δ. Στάμου.

 • από τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Σπάτων: Ο Πρόεδρος Σπ. Φράγκος και μέλη της Διοίκησης του.
 • από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων: ο Πρόεδρος Παν. Κατσίκης και τα μέλη του Δ.Σ.
 • εκπρόσωποι των Ελαιοτριβείων της περιοχής
 • υπηρεσιακοί παράγοντες της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου
 • Ο Διοικητής του Α.Τ. κ. Μάρκος Τσινταράκης
 • Ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας κ. Γρηγόρης Δήμου