Ο προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού αντικείμενο συζήτησης στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδας

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού αναγγέλλονται από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας και για του λόγου το αληθές μια πρώτη ματιά στο πινάκιο της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει την Πέμπτη 10 Μαρτίου και ώρα 0.8.30 μ.μ. επιβεβαιώνει το αξιόπιστο της είδησης!

Ειδικότερα: τα πρώτα πέντε θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση αναφέρονται σε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα είτε στο πλαίσιο στο πλαίσιο προγραμμάτων.

Ένα άλλο θέμα ειδικού ενδιαφέροντος που συμβαίνει να είναι στην πρωτοκαθεδρία των απαιτήσεων της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, ανοίγει το «δρόμο» για τη στέγαση και λειτουργία του του 2ου Γενικού Λυκείου Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την 6η έγγραφή της ημερήσιας διάταξης θα ληφθεί απόφαση μίσθωσης κτιριακού και οικοπεδικού χώρου για την ανάδειξη του νέου Σχολείου.

Αναλυτικά τα 29 θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2016.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2016.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2016.

4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων (ανανέωση) για το έτος 2016.

5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων (πρόσληψη) για το έτος 2016.

6. Λήψη απόφασης μίσθωσης κτιριακού και οικοπεδικού χώρου για τη στέγαση και λειτουργία του 2ου Γενικού Λυκείου Αρτέμιδος.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ο.Ε.029/2016).

8. Λήψη απόφασης έγκρισης καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2016 (αρ.απόφ.Ο.Ε.042/2016).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση10233/2-4-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.007/2016).

10. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση27436/27-8-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.008/2016).

11. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση33250/9-10-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.009/2016).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ. αιτήσεις14713/15-5-2015,14716/15-5-2015,14718/15-5-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.010/2016).

13. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΛΗΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση11983/10-4-2014 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.011/2016).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΛΗΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση42996/29-12-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.012/2016).

15. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΛΗΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση3321/5-2-2016 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.013/2016).

16. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση36986/10-11-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.014/2016).

17. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση36988/10-11-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.015/2016).

18. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση36987/10-11-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.016/2016).

19. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «ΓΙΑΛΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση11196/15-4-2015 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.017/2016).

20. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «ΓΙΑΛΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση1305/18-1-2016 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.018/2016).

21. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «ΓΙΑΛΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση36068/14-10-2014 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.019/2016).

22. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «ΓΙΑΛΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.αίτηση35242/8-10-2014 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.020/2016).

23. Λήψη απόφασης έγκρισης διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2016 (αρ.πρωτ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.021/2016).

24. Λήψη απόφασης περί αποδοχής η μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016.

25. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών πόλεως και οικισμών του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 για το έτος 2016-2017.

26. Λήψη απόφασης περί μείωσης ή απαλλαγής τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για τον κοινόχρηστο χώρο δύο (2) τ.μ. έτους 2006, επί της Λ. Αρτέμιδος έναντι του Λούνα Παρκ – Αρτέμιδα, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ.

27. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 668,00€ στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

28. Λήψη απόφασης περί μείωσης ή μη του μηνιαίου καταβαλλόμενου Μισθώματος σε ποσοστό 20% και με διάρκεια αυτής μέχρι ενός (1) έτους.

29. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών, προστίμων και επαναβεβαίωση αυτών όπου απαιτείται.