Δημοπρατήθηκαν στο Δήμο Παιανίας έργα 147.000 €. / Αποκατάσταση δρόμων & ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε τρία Σχολεία

Δημοπρατήθηκε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παιανίας το έργο συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στους δρόμους των δύο δημοτικών ενοτήτων του Δήμου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 71.749 € (χωρίς ΦΠΑ) τα σημεία αποκατάστασης πολλά και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει και η επιστασία από τον καθ΄ύλη Αντιδήμαρχο, αναμένεται σε σχετικά σύντομο χρόνο να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Σε μία ακόμη δημοπρασία, αναδείχθηκε ο ανάδοχος για την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 75.681,60 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα υλοποιηθεί από την εργοληπτική εταιρεία «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ».