Χωρίς την παρουσία της αντιπολίτευσης, το ΠΕ.ΣΥ ενέκρινε την 2η τροποποίηση των εκτελεστέων έργων

Στη λήψη απόφασης τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και την ένταξη 90 εμβληματικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασής του με διαδικασία τηλεδιάσκεψης, στην οποία δεν συμμετείχαν οι έξι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση ελήφθη με τις ψήφους των παρατάξεων της πλειοψηφίας, της «Χρυσής Αυγής» και του κ. Θάνου Τζήμερου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 202.211.121 € και αφορά συνολικά 948 έργα. Η εισήγηση η οποία υπερψηφίστηκε πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα ο οποίος συνεπικουρήθηκε από την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Τεχνικών έργων Ε. Κοσμίδη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στη σχετική εξέλιξη εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς, όπως επισήμανε, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με σοβαρότητα και μέσα από ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό προχωρεί στην κατάρτιση ενός οργανωμένου στρατηγικού σχεδίου με συγκεκριμένες προτεραιότητες και δράσεις οι οποίες έχουν ως κεντρικό πυλώνα την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής.

948 έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής

Όπως, επισημάνθηκε, η πλειονότητα των σημαντικών μεταβολών στον κατάλογο των έργων προέκυψαν από την πορεία εξέλιξης τους, την κατακύρωση διαγωνισμών έργων – μελετών και προκειμένου να επιταχυνθεί κατά το δυνατόν η διαδικασία υλοποίησης νέων έργων.

Επιπλέον, συνοψίζοντας, το όριο πληρωμών του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 στο σκέλος των έργων από ίδια Χρηματοδότηση διαμορφώνεται σε 202.211.121,62€ και είναι αυξημένο κατά 11.084.212,38€ σε σχέση με τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις του τρέχοντος έτους. Το προαναφερθέν σύνολο των προτεινόμενων πιστώσεων κατανέμεται σε εννιακόσια σαράντα οχτώ (948) έργα.

Ειδικότερα η δεύτερη τροποποίηση δίνει το μεγαλύτερο βάρος με 590.000.000€ και 115 συνολικά έργα στις αστικές αναπλάσεις.

Επίσης, σταθερά αυξημένα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα με 353.000.000€ και 141 διαφορετικά έργα προκειμένου να ενισχυθεί κατά το δυνατόν η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην οδοποιία για την οποία προβλέπονται περίπου 411.000.000€ για 173 διαφορετικά έργα.

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει με το κονδύλι των 173.000.000€, τομείς όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.