Νέα ενημερωτική συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Με επιτυχία στέφθηκε η 2η ενημερωτική συνάντηση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά που διοργανώθηκε με κοινή πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής και της Δ/νσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου….

 

….στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολκής Αττικής στην Παλλήνη, καθώς, πολλοί ήταν οι σύλλογοι – συνεταιρισμοί, οι φορείς και οι επιχειρήσεις της περιοχής που παραβρέθηκαν στη συνάντηση.

Η συνάντηση –συνέχεια της πρώτης τον Ιούνιο του 2016- είχε ως στόχο τον από κοινού συντονισμό των προσπαθειών για την ανάδειξη συγκεκριμένων όψεων της αγροδιατροφικής παράδοσης της περιοχής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την προετοιμασία εγγραφής τους στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και στη συνέχεια την πιθανή εγγραφή τους στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρώτης συνάντησης, πιο ώριμες για εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και για ένταξη σε πολιτικές διαφύλαξης και ανάδειξης είναι οι αμπελοκαλλιεργητικές και οινοποιητικές παραδόσεις (κυρίως το σαββατιανό και η ρετσίνα), η καλλιέργεια σύκου (περίπτωση Μαρκοπούλου Μεσογαίας), η μελισσοκομία αλλά και οι κτηνοτροφικές/τυροκομικές παραδόσεις.

Σε αυτές κυρίως τις ομάδες παραγωγών απευθυνόταν η χθεσινή συνάντηση, στην οποία ο Προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννης Δρίνης και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ένα στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς να μπορέσει να εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και περιέγραψαν το Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις πληροφορίες που αυτό πρέπει να περιλαμβάνει.

Μέσα από διαλογική συζήτηση και γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των συλλόγων – συνεταιρισμών – επιχειρήσεων της Ανατολικής Αττικής, όπου διατυπώθηκαν προβληματισμοί, απορίες και ερωτήματα σχετικά με το θέμα της συζήτησης, αναδείχθηκαν τα πρόσωπα/ ομάδες προσώπων που θα αναλάβουν με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών (της Περιφέρειας Αττικής κΠΕΡΙΦαι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) τη συμπλήρωση του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς κυρίως στους τομείς του κρασιού (σαββατιανό και ρετσίνα κατά βάση), του μελιού, του σύκου, του λαδιού αλλά και των κτηνοτροφικών/τυροκομικών προϊόντων.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου, αφού έκανε αναφορά στους στόχους της συγκεκριμένης προσπάθειας, δήλωσε ότι όλο αυτό το εγχείρημα θα έχει τη στήριξη της Περιφέρειας ώστε οι ώριμες παραδόσεις που θα καταφέρουν να εγγραφούν στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, να λειτουργήσουν ως ένα πολύτιμο και απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020 (π.χ. Μέτρο 16 “Συνεργασία”, Μέτρο 9 “Ομάδες Παραγωγών”, Μέτρο 4 “Σχέδια Βελτίωσης”, “Εμπορία και Μεταποίηση” κ.α).

«Γνωρίζετε όλοι ότι η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της έθεσε ως μια εκ των βασικών της προτεραιοτήτων τη στήριξη και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα και αυτή εδώ η πρωτοβουλία (όπως πολλές άλλες μέχρι σήμερα) εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής προσπάθειας» είπε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Φιλίππου.

Στη συνάντηση, παραβρέθηκαν, επίσης, η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεωργία Μαρτίνου, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πασχάλης Χαριζάνης, η Γενική Δ/ντρια Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Αιμιλία Ρόδη, η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., Χρυσάνθη Καπετανοπούλου και στελέχη της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, κτηνοτροφικών συλλόγων, αμπελουργοί – οινοποιοί και επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα της Ανατολικής Αττικής.