Επαναπροσδιορίστηκαν οι τιμές αξίας της γης στην πολεοδομική ενότητα Άνω Μπαλάνα της δημοτικής ενότητας Παλλήνης

Θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες γης στην Άνω Μπαλάνα, το αποτέλεσμα της επανεξέτασης της τιμής μονάδος αξίας ακινήτων υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα.

Η επανεξέταση των τιμών αξίας της γης αποφασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή με τη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού προηγήθηκε έντονη αντίδραση κατοίκων της Άνω Μπαλάνας. (σχετικό διάβημα διαμαρτυρίας του εκπροσώπου τους, κ. Δημ. Λαμπρόπουλου, δημοσιεύθηκε στον ΝΕΟΛΟΓΟ της 19ης Ιουλίου 2013)

Η Επιτροπή Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων συνήλθε τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 υπό την προεδρία του κ. Νίκου Λιόγα (Διευθυντής Πολεοδομίας) και επαναπροσδιόρισε τις τιμές αξίας στη βάση των τιμών που ισχύουν στην πολεοδομική ενότητα Βακαλόπουλο της δημοτικής ενότητας Παλλήνης.
Συγκεκριμένα:

  • Από 300 € το τ.μ. που ήταν ο πρώτος προσδιορισμός, μειώθηκε στα 220 € το τ.μ. για τα οικόπεδα που δεν έχουν πρόσοψη επί των λεωφόρων Μαραθώνος ή Σπάτων.
  • Από 350 € το τ.μ. που ήταν ο πρώτος προσδιορισμός, μειώθηκε στα 260 € το τ.μ. για όσα οικόπεδα έχουν πρόσοψη επί της λεωφόρου Σπάτων.
  • Από 350 € το τ.μ. που ήταν ο πρώτος προσδιορισμός, μειώθηκε στα 290 € το τ.μ. για όσα οικόπεδα έχουν πρόσοψη επί της λεωφόρου Μαραθώνος.

Η επαναπροσαρμογή των τιμών σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος, αναμφισβήτητα, αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τον πρώτο προσδιορισμό που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2012 και ως ένα σημείο, δημιουργεί ευνοϊκότερα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες γης στον οικισμό της Άνω Μπαλάνας.
Το όλο θέμα διαχειρίστηκε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ο καθ΄ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Γρηγόρης Καραγιάννης
ο οποίος, αξιολογώντας την απόφαση της ανεξάρτητης Επιτροπής, τη χαρακτήρισε θετική και

«ως ανταποκρινόμενη στα πραγματικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το σημερινό επίπεδο αξιών της γης στην περιοχή μας. Η αναπομπή της πρώτης απόφασης που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου –επεσήμανε ο κ. Γρ. Καραγιάννης- υπαγορεύθηκε από την παραδοχή των δύσκολων στιγμών που ζουν οι συμπολίτες μας αλλά και από τη δική μας υποχρέωση, να παραμείνουμε κατανοητικοί και αλληλέγγυοι απέναντί τους….»