Οι Αυτοδιοικητικές Ψηφιακές Προτεραιότητες στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και ευρύτερα για τη Δημόσια Διοίκηση, έχουν οι άμεσες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όπως αυτές αναγράφονταν στο φάκελο που έλαβε ο νέος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εκεί περιλαμβάνονταν μάλιστα ρητές αναφορές σε σημαντικές Υπηρεσίες των Δήμων, όπως στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στα Ληξιαρχεία και στα Δημοτολόγια.

Το σύνολο δε των δράσεων αφορά παραμέτρους λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, ήτοιαφορά και τους ΟΤΑ.

Ακολουθούν οι“εντολές” που θα πρέπει να φέρει εις πέρας ο κ. Κ. Πιερρακάκης.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

– Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

– Αξία στην ακίνητη περιουσία

– Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα

– Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη

ΣΤΟΧΟΙ

– Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη

– Απλοποίηση σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων

– Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα

– Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας

ΑΜΕΣΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

– Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε να λειτουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των Αποφάσεων όλης της Δημόσιας Διοίκησης και ως δημόσιο λεξικό προτύπων αποφάσεων. Απόδοση και DOI (digitalobjectidentifier) σε όλες τις νέες αναρτήσεις και πλήρης διαλειτουργικότητα με ΚΗΜΔΗΣκαι ΕΣΗΔΗΣ.

– Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

– Δημιουργία εσωτερικής εφαρμογής τύπου Διαύγειας με διαβαθμισμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή.

– Δημιουργία μονάδας ώθησης (nudgeunit) στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έμφαση στον ανασχεδιασμό διαδικασιών και στην κατάργηση εγγράφων

– Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης/εφαρμογής

– Διεύρυνση εγγράφων και υπηρεσιών που τα ΚΕΠμπορούν να εξυπηρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για ζητούμενα έγγραφα

– Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς Φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

– Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του Δημοσίου.

– Ηλεκτρονική εγγραφή στο Ληξιαρχείογια κάθε γέννηση παιδιού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδακαι λήψη τυχόν επιδομάτων

– Κανονικοποίηση των βασικών πεδίων που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα κεντρικά μητρώα του Ελληνικού Δημοσίου με παράλληλη θεσμοθέτηση λεξικών που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλα τα Μητρώα.

– Πλήρης διαλειτουργικότητα Μητρώων και δημιουργία μιας συνολικότερης υποδομής (πχ. Μοντέλο Μάλτας) και καθολική μεταφορά στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση δεδομένων ανά πολίτη

– Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική αναζήτηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από την Δημόσια Διοίκηση και όχι από τους πολίτες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, ΟΑΕΔ, κλπ)

– Ταυτότητες με ”ψηφιακή διάσταση” καθώς οι πολίτες θα τις χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες. Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων eIDAS εντός του υφιστάμενου Διαγωνισμού.

– Ψηφιοποίηση εγγράφων που παρέχονται σήμερα από τα ΚΕΠ

– Δημοσίευση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτών Δεδομένων

– Υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης μέσω της ενιαίας αρχιτεκτονικής των πληροφοριών που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αυτόματη πιστοποιημένη καταχώρηση στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα των Εταιρειών σε πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου με βάση προδημοσιευμένα πρότυπα, ώστε να μην απαιτείται η συχνή καταχώρηση των ίδιων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των Επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου χειρωνακτικά

– Αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από Επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου

– Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση ή Εξουσιοδότηση

– Συγχρονισμός και επικαιροποίησηόλων των στοιχείων των ασφαλισμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή

– Ευρύτερη εθνική στρατηγική για το 5G η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί στις αρχές του 2020, διότι εντός του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του φάσματος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

– Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και τη μεταρρύθμιση της εθνικής νομοθεσίας

– Διενέργεια του διαγωνισμού για την δεύτερη φάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος για τη Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

– Ψηφιοποιημένα οργανογράμματα, συνδεδεμένα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Αναδημοσίευση/ΑΙΡΕΤΟΣ