Δεν θα πληρώνονται στους Δήμους κλήσεις για παράνομη στάθμευση, εφόσον δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένα τα στοιχεία της παράβασης

Σε διαγραφή βεβαιωμένων σε βάρος πολιτών οφειλών, οι οποίες προέρχονται από πρόστιμα παράβασης της διάταξης του ΚΟΚ για παράνομη στάθμευση, οφείλουν να προβαίνουν οι Δήμοι της χώρας, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, στην πράξη παράβασης (κλήση) αναγράφονται ελλιπώς ή εσφαλμένα στοιχεία σε σχέση με τον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος του παραβάτη – οδηγού, καθώς και της παράβασης που διαπράχθηκε.

Αυτό αναφέρεται σε έγγραφη οδηγία του Συνήγορου του Πολίτη με την επισήμανση, ότι εφόσον συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, η κλήση είναι άκυρη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη συστήνει τέλος, ότι η Διοίκηση , υποχρεούται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης του προστίμου διαπιστώσει ότι η κλήση πάσχει ακυρότητας, να μην προβαίνει στην είσπραξη του ποσού του προστίμου.