Νέα εθελοντική κινητικότητα στους ΟΤΑ με λήξη την 29η Αυγούστου. Με την προηγούμενη, ήρθαν στο Δήμο Παλλήνης 6 υπάλληλοι

Νέο πρόγραμμα εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών με ισχύ 15 Ιουλίου ως και Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Οι εργαζόμενοι που θα θελήσουν να μετακινηθούν στον ΟΤΑ της επιλογής τους θα τεθούν εκτός εργασίας για ένα μήνα –η επίσημη ορολογία χαρακτηρίζει την «άδεια άνευ αποδοχών» …..διαθεσιμότητα- όμως, με την υπουργική απόφαση το εργασιακό μέλλον των εθελοντικά μετακινούμενων θεωρείται εξασφαλισμένο.

Για την ακρίβεια, παρέχεται η διαβεβαίωση ότι οι μετακινούμενοι δεν πρόκειται στο μέλλον να χαρακτηριστούν «πλεονάζων προσωπικό».

Στην προηγούμενη ενδο-δημοτική κινητικότητα μετατάχθηκαν 945 υπάλληλοι.

Στο Δήμο Παλλήνης ήρθαν 5 υπάλληλοι από διάφορους Δήμους του λεκανοπεδίου και μία από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. (Π.Ε.Δ.Α.)

Οι μετακινηθέντες προς το Δήμο Παλλήνης ήδη βρίσκονται στις εργασιακές θέσεις τους, δεδομένου ότι εκπλήρωσαν «το ….αγροτικό τους».

Έμειναν σε εργασιακή διαθεσιμότητα επί ένα μήνα.