Από Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 6 Μαρτίου, η εφαρμογή της Εθελοντικής Κινητικότητας στην Αυτοδιοίκηση

Ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, έως και την Πέμπτη, 6 Μαρτίου, η εφαρμογή του Προγράμματος της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας να στέλνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματά τους, στα πλαίσια αυτού ου προγράμματος.

Οι Φορείς που μπορούν να λάβουν προσωπικό μέσω της “κινητικότητας” αυτής είναι:

  • Δήμοι, Δημοτικά Ιδρύματα και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καθώς και οι Σύνδεσμοι Δήμων.
  • ΟΤΑ β’ βαθμού
  • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
  • Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
  • Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Οι Φορείς προέλευσης, για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, δηλαδή, οι Φορείς προσωπικό των οποίων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς μετάταξη, είναι:

  • ΟΤΑ α’ βαθμού
  • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
  • Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
  • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).