Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Συνεργασία Δήμων με επιχειρήσεις για να προχωρήσει η Αυτοδιοίκηση σε νέα εποχή

Tην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να συγκεντρώσει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες σε κάθε Δήμο και στη συνέχεια να διοργανώσει ένα μεγάλο Συνέδριο, στην Αθήνα, ώστε παρουσία επενδυτών, όπως, Τραπεζών και άλλων επιχειρηματικών φορέων, να αναδειχΘούν και να λειτουργήσουν μέσω των Δήμων, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της, Δημήτρης Παπαστεργίου στη διάρκεια ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τομέα Management της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σύγχρονοι Δήμοι χωρίς οικονομική αυτοτέλεια

«Κομμάτι της ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης όπου το κράτος θα δουλεύει πιο γρήγορα και θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους Δήμους και το κράτος είναι η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων», είπε ο κ. Παπαστεργίου και ανέφερε παραδείγματα Δήμων του εξωτερικού που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας λόγω της αυτοτέλειας που διαθέτουν.

Να αλλάξει η νοοτροπία

«Πέρα από τη νομοθεσία, που θα οριοθετήσει τις νέες αρμοδιότητες στους Δήμους πρέπει να αλλάξει και η οπτική. Για παράδειγμα: Στο Ελληνικό Δημόσιο ό,τι δεν προβλέπεται απαγορεύεται. Νέα οπτική σημαίνει πως ό,τι δεν απαγορεύεται θα μπορεί να επιτρέπεται, έτσι ώστε το Δημόσιο να σταματήσει να δρα αποτρεπτικά για κάθε καινοτομία που δεν είχε προβλεφθεί.

Η ψηφιακή μετάβαση είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να γράψουμε από την αρχή τον «κώδικα» του κράτους. Το σημερινό «τέρας» είχε φτιαχτεί για να λειτουργεί με χαρτί και είναι λάθος να ακολουθήσουμε την λογική του χαρτιού στην ψηφιακή εποχή», επεσήμανε ο κ Παπαστεργίου.

Και έκλεισε με κάτι που όπως, είπε, «σήμερα μπορεί να είναι επιστημονική φαντασία», αναφερόμενος στα Δημοτικά Ομόλογα που εκδίδουν Δήμοι του εξωτερικού και κατέληξε: Δεν θέλουμε να μείνουμε στην ιστορία ως Δήμαρχοι-εργολάβοι που έκαναν πεζοδρόμια και πλατείες αλλά να δουλέψουμε και να φέρουμε τομές που θα βοηθήσουν και στην καταπολέμηση της ανεργίας, προσηλωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και στους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της δεκαετίας 2020-2030 .

Οι εργασίες της ημερίδας έγιναν παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, και των Γενικών Γραμματέων κ.κ, Μ.Σταυριανουδάκη και Α. Μπαλέρμπα.