Η κυβέρνηση “γύρισε την πλάτη” στις αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης για το Σχέδιο του Εκλογικού Νόμου

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», δίχως να υιοθετηθεί έστω, μία πρόταση για άρθρα κομβικής σημασίας.(ποσοστό εκλογής Δημάρχου/Περιφερειάρχη από τον Α΄Γύρο, μείωση του αριθμού των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στα ψηφοδέλτια, κ.ά.)

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 21:00 και αμέσως μετά θα εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή.

Δείτε ΕΔΩ το σχέδιο νόμου και την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Επισημάνσεις επί των αλλαγών

Σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, οι αλλαγές που έγιναν και περιέχονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιορίζονται σε σχετικά, λίγα άρθρα.
Συγκεκριμένα:

  • Μειώθηκε το όριο διάκρισης των Κοινοτήτων σε δύο κατηγορίες. Από τους 500 στους 300 κατοίκους.
  • Οι Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 300 κατοίκων θα διοικούνται «από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.»
  • Το νέο Ν/Σ ορίζει ότι «Η εκλογή των Δημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων γίνεται κατά Συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός Συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε Συνδυασμός περιλαμβάνει, τον υποψήφιο Δήμαρχο, τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων και τους υποψήφιους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων».
  • Η ποσόστωση των φύλων η οποία στο προσχέδιο του νόμου ήταν 33%, επανήλθε στο 40% που ήταν και πρόβλεψη του νόμου “Κλεισθένης.”
  • Επιμηκύνθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης των Συνδυασμών μέχρι και 31 Αυγούστου του έτους των εκλογών από 30 Ιουνίου που ήταν η αρχική.

Η ακριβής διατύπωση του άρθρου:

«Η δήλωση των Συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του αρ.33 του π.δ. 26/2012, με αναλογική εφαρμογή των αρ.32 έως 34 του ίδιου, από τους Επικεφαλής των Συνδυασμών υποψήφιους Δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών»).