Νέα συζήτηση για τον εκλογικό νόμο στο αυριανό Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει, αύριο, Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, στις 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέματα ημερήσιας διάταξης, τις θέσεις της ΚΕΔΕ για τον εκλογικό νόμο και την επικύρωση των θέσεων της για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση – Αρμοδιότητες», όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις δέκα (10) Συνεδριακές Διασκέψεις που έγιναν τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ θα συζητηθούν ακόμη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις» ενώ ο καθηγητής, Ιωάννης Ψυχάρης θα παρουσιάσει, στα μέλη του ΔΣ, τη μελέτη, “Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχής: Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.”

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Επικύρωση των θέσεων της ΚΕΔΕ για τη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ», όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τι δέκα (10) Συνεδριακές Διασκέψεις.

Εισηγητής: Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογές Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62/19.2.2021 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητές: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» .

Εισηγητές: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας
κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ

 1. Παρουσίαση της μελέτης του Καθηγητή Ιωάννη Ψυχάρη με τίτλο: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχής: Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027».

Εισηγητής: Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ι.Τ.Α.

 1. Πρόσβαση υπηρεσιών Ο.Τ.Α. σε φορολογικά στοιχεία.

Εισηγητής: κ. Δ. Κάρναβος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση επί της Πρότασης αναθεώρησης νόμου (ν. 2232/1994 – ΦΕΚ 140/Α/31.8.94) για τη Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Εισηγητής : κ. Δ. Τζιαχρήστας, μέλος ΔΣ ΟΚΕ-Πρόεδρος Αγροτικής Ανάπτυξης

 1. Κάλυψη αναγκών καθαριστριών στα σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 68/19.2.2021 απόφασης Δ.Σ.)

Εισηγητής : κ. Α. Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων

 1. Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4440/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. :

Εισηγητής: κ. Χ. Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων

 1. Ζητήματα μετακίνησης εκλεγμένων αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων σε Δήμους.

Εισηγητής: κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

 1. Επέκταση ρυθμίσεων οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. : κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Εισηγητής: κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

 1. Ορισμοί εκπροσώπων.

Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου. :

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.