Διάβημα της ΚΕΔΕ στον υπ. Εσωτερικών: αναθεωρείστε τις επιλογές σας στην Επιτροπή Περιφερειών και στο Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ

Να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του αναφορικά με την επιλογή των εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ καλεί η ΚΕΔΕ τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Συγκεκριμένα με επιστολή του στον υπουργό Εσωτερικών ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου «εκφράζοντας τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας με το υπουργείο Εσωτερικών, που σε κάθε περίπτωση την θεωρούμε δεδομένη, ζητούμε την αναθεώρηση των παραπάνω αποφάσεων, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν οι προτάσεις μας, αυτές που εκφράζονται παραπάνω αλλά και όσες άλλες θα προκύψουν από μία άμεση συνεργασία».

«Για την Επιτροπή των Περιφερειών, αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου, παρότι περιήλθε σε γνώση μας το με ΑΠ 2641/13.11.2019 έγγραφο του πρώην προέδρου της ΚΕΔΕ, εκφράστηκε η άποψη πως θα ήταν εύλογο να ανέμενε το ΥΠΕΣ την απόφαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτή ήταν άλλωστε μέχρι σήμερα η διαχρονική πρακτική που ακολουθούσε το ΥΠΕΣ, καθώς η εκάστοτε πρόταση της ΚΕΔΕ πάντα ελάμβανε υπόψη τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, που εκπροσωπούνταν στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Όσον αφορά το θέμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. – και ασχέτως των προσώπων που επιλέχθηκαν, που κανένας δεν αμφισβητεί το κύρος τους και την αυτοδιοικητική τους γνώση – δεν εισακούσθηκε η γνώμη του κορυφαίου συλλογικού οργάνου των ΟΤΑ Α’ βαθμού, όπως διατυπώθηκε μέσα από την υπ’αριθ. 714/19.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, στην οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα η βούληση περί κατοχύρωσης της πάγιας θέσης μας για πλειοψηφία των αιρετών εκπροσώπων της Τ.Α. στο νέο Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κάτι που, εφόσον είχε εισακουσθεί, μόνον θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να είχαν προκύψει προς όφελος του κοινού μας σκοπού».

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ καλεί τον υπουργό Εσωτερικών να παραβρεθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, «προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά όσα απασχολούν τους ΟΤΑ, για προβλήματα αλλά και προοπτικές. Να βάλουμε τις βάσεις για μία επιτυχημένη 4ετία για την Αυτοδιοίκηση και τη Χώρα».

«Βούληση της νέας διοίκησης της ΚΕΔΕ είναι να λειτουργήσει με συναίνεση, μετριοπάθεια και αποτελεσματικότητα, ως συνεκτικός κρίκος της Αυτοδιοίκησης έχοντας σε αυτή την προσπάθεια ένθερμο συμπαραστάτη της το Υπουργείο Εσωτερικών και εσάς προσωπικά» καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.