ΚΕΔΕ: εκ των πραγμάτων ανέφικτη η σύνταξη των προϋπολογισμών των Δήμων

Τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμών επισημαίνει με επιστολή του προς τους δήμους ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ενημερώνει τους συναδέλφους του για τις μειώσεις που έχουν υποστεί οι χρηματοδοτήσεις της αυτοδιοίκησης και τους ενημερώνει ότι το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, «αποφάσισε και πρότεινε στους Δήμους να μη στείλουν τα προσχέδια των προϋπολογισμών τους στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν στην ψήφιση των προϋπολογισμών τους και στην αποστολή τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις».

Ο κ. Ασκούνης υπογραμμίζει ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της 31ης Ιουλίου 2013, προβλέπεται για το 2014 μείωση των επενδυτικών πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) κατά 53%, της κρατικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) κατά 1,9% καθώς και μείωση των προνοιακών επιδομάτων κατά 8,4%.
Οι προβλέψεις που αναφέρονται παραπάνω, σε συνδυασμό με επιπρόσθετους δημοσιονομικούς περιορισμούς, καθιστούν ανέφικτη τη σύνταξη των προϋπολογισμών των Δήμων.