Πώς κατανέμονται οι έδρες στο δημοτικό συμβούλιο

Η κατανομή των εδρών υλοποιείται ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα και σε περίπτωση δεύτερου γύρου όπως στις περισσότερες περιπτώσεις των Δήμων της περιοχής μας (Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος) διεξάγεται σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση η κατανομή είναι αναλογική των ποσοστών που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, ενώ στη δεύτερη κατανομή βασικό κριτήριο είναι η εξασφάλιση των 3/5 του συνόλου των εδρών από τον πρώτο συνδυασμό.

Ειδικότερα στο άρθρο 32 του νόμου 3852 του 2010 προβλέπεται ότι τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.

Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές.

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

 • στα 13μελή συμβούλια 8 και 5,
 • στα 17μελή συμβούλια 10 και 7,
 • στα 21μελή συμβούλια 13 και 8,
 • στα 27μελή συμβούλια 16 και 11,
 • στα 33μελή συμβούλια 20 και 13,
 • στα 41μελή συμβούλια 25 και 16,
 • στα 45μελή συμβούλια 27 και 18,
 • στα 49μελή συμβούλια 29 και 20.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.

Επανάληψη της ψηφοφορίας (2η Κυριακή)

Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α΄) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β΄) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

 • για τα 13μελή συμβούλια οι έδρες της Α΄ κατανομής
 • για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα,
 • για τα 21μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα,
 • για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα,
 • για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα,
 • για τα 41μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα,
 • για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα,
 • για τα 49μελή συμβούλια 25 και 24 αντίστοιχα.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τα σχετικά άρθρα 32-34 του νόμου 3852/2010