Οι αποδιδόμενοι πόροι στους Δήμους στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησής τους

Μέρος της τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) αποδίδεται από το υπ. Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

Η κατανομή έγινε και αυτή τη φορά με κριτήριο τον πληθυσμό που ανέδειξε η απογραφή του 2001 με την επισήμανση εκ μέρους του υπουργείου, ότι η διαφορά που προκύπτει σε σχέση με την απογραφή του 2011 θα ενσωματωθεί σε επόμενες κατανομές.
Αναφορικά με τους Δήμους της περιοχής μας τα αποδιδόμενα ποσά είναι:

  • Παλλήνης: 18.980
  • Σπάτων-Αρτέμιδος: 14.350
  • Κρωπίας: 13.480
  • Παιανίας: 10.990
  • Ραφήνας-Πικερμίου: 8.210