Η κατανομή εσόδων στους Δήμους της περιοχής μας με βάση τον πληθυσμό κάθε Δήμου

esoda_kap_2014

Κατανεμήθηκαν από το υπ. Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας τα αναλογούντα στον κάθε ένα χωριστά, έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τα Τέλη Διαφήμισης και το Φόρο Ζύθου.

Η κατανομή έγινε με βάση τον πραγματικό πληθυσμό κάθε Δήμου με βάση την απογραφή του Μαίου 2011. (η συνέχεια παρακάτω)

Σε ότι αφορά τα έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π), οι Δήμοι υποχρεούνται να τα διαθέσουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη άλλων αναγκών.