Υπεγράφη η χρηματοδότηση του ΕΔΣΝΑ για εξόφληση οφειλών του παρελθόντος από την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική

Εισήγηση προς το Γενικό Λογιστήριο να δοθεί στον ΕΔΣΝΑ ποσό ύψους τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων € (38.498.224,00) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκης.

Με τη χρηματοδότηση αυτή δίνεται λύση στο αδιέξοδο που δημιούργησαν τα συσσωρευμένα υπέρογκα χρέη του ΕΔΣΝΑ που «κληρονόμησε» ο σημερινός Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, “λεπτομέρεια” που επιμελώς αποφεύγεται να αναφερθεί στο δελτίο τύπου του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση του ΕΔΣΝΑ διεκδικήθηκε σταθερά από τον κ. Γιάννη Σγουρό τα τρία τελευταία χρόνια και μόλις πρόσφατα απέσπασε την υπόσχεση του πρωθυπουργού για ένταξη του ΕΔΣΝΑ στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, γεγονός που επέτρεψε να δοθούν οι πόροι του κράτους και να επουλωθούν οι πληγές που προκλήθηκαν από την διαχείριση των απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια στην Αττική.