Το Σχέδιο του εκλογικού Νόμου για την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού

Ο “Νεολόγος” παρουσιάζει τα 78 άρθρα του Σχεδίου Νόμου για τις Εκλογές στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. Το Σ/Ν εγκρίθηκε πρόσφατα από το υπουργικό συμβούλιο και θα δοθεί στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση στα αμέσως επόμενα 24ωρα.

Ήδη, η Π.Ε.Δ.Α, διοργανώνει τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021 με τη συμμετοχή των αιρετών του λεκανοπεδίου Αττικής με θέμα συζήτησης τον εκλογικό νόμο. Στην συνεδρίαση, οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν για τις βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου και επιχειρηματολογώντας να αντιπροτείνουν προτάσεις και τροποποιήσεις. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες για το ίδιο θέμα, συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

ΟΛΟ το νομοσχέδιο θα το δείτε ΕΔΩ

Ακολουθούν τα περιεχόμενα του Σχεδίου Νόμου ανά Άρθρο :  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 1

Δημοτικές Αρχές

Άρθρο 2

Αρχές Δημοτικών Κοινοτήτων

Άρθρο 3

Διάρκεια δημοτικής περιόδου

Άρθρο 4

Δικαίωμα εκλέγειν

Άρθρο 5

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Άρθρο 6

Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 7

Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

Άρθρο 8

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Άρθρο 9

Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

Άρθρο 10

Εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 11

Αριθμός δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Άρθρο 12

Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 13

Εκλογές εκπροσώπου δημοτικών κοινοτήτων έως και πεντακοσίους (500) κατοίκους –

Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

Άρθρο 14

Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν

Άρθρο 15

Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών και υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου

Άρθρο 16

Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 17

Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 18

Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Άρθρο 19

Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 20

Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών

Άρθρο 21

Άκυρα Ψηφοδέλτια

Άρθρο 22

Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου

Άρθρο 23

Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών

Άρθρο 24

Κατανομή Εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 25

Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 26

Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Άρθρο 27

Εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων

Άρθρο 28

Εκλογή εκπροσώπου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων

Άρθρο 29

Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία

Άρθρο 30

Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας – Ισοψηφία

Άρθρο 31

Μετάδοση αποτελεσμάτων

Άρθρο 32

Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 33

Έκθεση πρακτικών

Άρθρο 34

Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 35

Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 36

Ορκωμοσία Δημοτικών Αρχών

Άρθρο 37

Παραίτηση Αιρετών

Άρθρο 38

Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών

Άρθρο 39

Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 40

Περιφερειακές Αρχές

Άρθρο 41

Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

Άρθρο 42

Εκλογικό δικαίωμα -Εκλογείς – Εκλόγιμοι

Άρθρο 43

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Άρθρο 44

Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

Άρθρο 45

Εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 46

Αριθμός περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Άρθρο 47

Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές

Άρθρο 48

Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 49

Μορφή και Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων

Άρθρο 50

Σταυροί προτίμησης για την εκλογή περιφερειακών αρχών

Άρθρο 51

Άκυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 52

Επιτυχών συνδυασμός – Επιλαχόντες συνδυασμοί – Εκλογή περιφερειάρχη

Άρθρο 53

Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 54

Κατανομή Εδρών Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 55

Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 56

Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι – Ισοψηφία

Άρθρο 57

Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 58

Έκθεση πρακτικών

Άρθρο 59

Επικύρωση εκλογής

Άρθρο 60

Ορκωμοσία των περιφερειακών αρχών

Άρθρο 61

Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 62

Παραίτηση αιρετών

Άρθρο 63

Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων

Άρθρο 64

Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

Άρθρο 65

Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή Περιφερειακών Αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66

Εκλογικοί φάκελοι – Λευκά Ψηφοδέλτια – Κάλπες ψηφοφορίας

Άρθρο 67

Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών –

Υπολογισμός Προθεσμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 68

Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 69

Άσκηση-Αρμόδιο Δικαστήριο

Άρθρο 70

Περιεχόμενο της ένστασης

Άρθρο 71

Προθεσμία για την άσκηση ένστασης

Άρθρο 72

Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης

Άρθρο 73

Αίτηση αναίρεσης

Άρθρο 74

Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο……

Μετονομασία Κοινοτήτων σε Δημοτικές Κοινότητες

Άρθρο 75

Ειδική μεταβατική διάταξη

Άρθρο 76

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 77

Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 78

Έναρξη Ισχύος