Πρόγραμμα 203 εκατ. € για παρεμβάσεις των Δήμων στο δημόσιο χώρο & στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα, «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου», συνολικού προϋπολογισμού 203.921.568,63 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.  

Η Πρόσκληση απευθύνεται:

(α) στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,

(β) στις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες / Οργανισμούς ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ)

(γ) κάθε δημόσιο Φορέα / Υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει.

Η υποβολή Αιτήσεων ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στη Διαύγεια, ενώ το πλήρες χρονοδιάγραμμα ορίζεται στις σελίδες 10 και 11 της Πρόσκλησης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

– Παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των φυσικών πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών.

– Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης / ολοκληρωμένης αναβάθμισης στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής ή/και ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα.

– Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης / ολοκληρωμένης αναβάθμισης στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας.

– Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις “έξυπνες” εφαρμογές.

Ειδικότερα, η Πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα, που αναπτύσσονται σε επτά άξονες, που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση ένταξης στο Πρόγραμμα