Με τροπολογία του ΥΠ.ΕΣ: χωρίς διαγωνισμό η απόκτηση προκατασκευασμένων αιθουσών

Χωρίς διαγωνισμούς θα μπορούν πλέον οι Δήμοι να προμηθεύονται προκατασκευασμένες αίθουσες, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίστηκε χθες.  

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, πλέον “παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εάν υφίστανται στεγαστικές ανάγκες σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι κατεπείγουσες και δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο”.