Η πρόβλεψη του Νόμου για τον ορισμό Αντιδημάρχων

Ο δήμαρχος, ως μονομελές όργανο διοίκησης του δήμου, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες, άπτονται πολλών και διάφορων θεμάτων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.

Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ωστόσο, δύναται να επικουρείται από αντιδημάρχους.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης όρων δημοκρατικότερης συγκρότησης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, και προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία περισσότερων της μιας παρατάξεων σε διοικητικό επίπεδο, προβλέπεται ότι ως αντιδήμαρχοι μπορούν πλέον να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.

Τίθενται, επομένως, οι βάσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των δήμων και της διάχυσης υπεύθυνων ρόλων και σε συμβούλους προερχόμενους από άλλες παρατάξεις.

Το σύνολο της νομοθετικής πρόβλεψης στο link που ακολουθεί

Ακολουθείστε το link ΕΔΩ