Σε διαβούλευση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) διαβίβασε στην Περιφέρεια Αττικής τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής του Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ,

η σελίδα http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16033&catid=500&Itemid=691 αποτελεί το διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τόσο τις σχετικές μελέτες και αποφάσεις όσο και τις προτάσεις ή/και παρατηρήσεις που θα αποσταλούν από πολίτες και φορείς.