Αναδιαρθρώθηκε η Σχολική Επιτροπή Παλλήνης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άγγελος Λιακόπουλος

Η συνταξιοδότηση του κ. Βασίλη Μπουντουβά από την εκπαιδευτική κοινότητα -ήταν διευθυντής του 1ου Λυκείου Παλλήνης-και ομοίως, του κ. Ανδρέα Ρήγα -διευθυντής στο Μουσικό Λύκειο Παλλήνης- προκάλεσε την αναδιάρθρωση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις θέσεις τους ορίστηκαν η κ. Γκέκα Πολυτίμη, Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λυκείου Γέρακα και ο κ. Δαρβίρης Ιωάννης, Διευθυντής Β΄ Λυκείου Παλλήνης. (αμφότεροι μεταξύ των πέντε αρχαιοτέρων)

Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής παραμένει ο κ. Άγγελος Λιακόπουλος, (φωτογρ.) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής μετά την ανασύνθεσή της είναι: Ζινέλη Καλλιόπη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), Γιαννουσόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), Δρούγκας Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), Χειλά Καλλιόπη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), Μερτύρης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), Γκέκα Πολυτίμη, Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Γυμνασίου–Λυκείου Γέρακα, Μπαξεβάνης Δημήτριος, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Παλλήνης, Δαρβίρης Ιωάννης, Διευθυντής Β΄ Λυκείου Παλλήνης, Ρομπάκης Οδυσσέας, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων, Κούνας Άγγελος εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (1ο Λύκειο Γέρακα), Παπαοικονόμου–Μυροπούλου Ιουλία, δημότης, Μελισσά – Κόλλια Βασιλική, δημότης, Τριγάζη Μαρία, δημότης και Τσιριγώτης Εμμανουήλ, δημότης.