Μη νόμιμη, αλλά …επιβεβλημένη η καταβολή των χρημάτων στους συμβασιούχους καθαριότητας

Μη νόμιμη αλλά «νομιμοποιημένη» υπό τις υφιστάμενες συνθήκες κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο την καταβολή των χρημάτων στους συμβασιούχους καθαριότητας των δήμων, με απόφασή του.

Ωστόσο, στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ότι σε κάθε περίπτωση η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων, έως το τέλος του 2017, την οποία επιχείρησε η κυβέρνηση, αντιβαίνει στο Σύνταγμα και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει τον δρόμο για την πληρωμή των δεδουλευμένων χιλιάδων συμβασιούχων που εργάστηκαν στην καθαριότητα των δήμων, τους πρώτους μήνες του 2017. Οπως τονίζουν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συγκεκριμένη απόφαση ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, καθώς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εργάστηκαν και άρα πρέπει να λάβουν τα οφειλόμενα.

Το δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει για τη θεώρηση εντάλματος πληρωμής ύψους περίπου 1.300 ευρώ σε δύο συμβασιούχους υπαλλήλους, το οποίο ο επίτροπος του δήμου (δεν έχει γίνει γνωστό ποιος δήμος πραγματοποίησε την προσφυγή) αρνήθηκε να υπογράψει εφόσον έκρινε ότι δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία.

Σε συνεδρίασή του, πριν από δύο εβδομάδες, το δικαστήριο κατέληξε ότι οι δύο εργαζόμενοι πρέπει να πληρωθούν και άρα και όλοι όσοι εργάστηκαν στους δήμους υπό το ίδιο καθεστώς, οι λεγόμενοι και «παρατασιούχοι».

Οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν και οι δήμαρχοι εξαναγκάστηκαν υπό τον φόβο πειθαρχικής ευθύνης να υπογράψουν την παράταση των συμβάσεων παρά τη νομοθεσία, επισημαίνουν οι δικαστές στο σκεπτικό της απόφασης.

«Είναι ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει άκυρων συμβάσεων κατά παράβαση της συνταγματικώς επιτρεπόμενης εξαιρετικής διαδικασίας προσλήψεων», επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι η δαπάνη για τη μισθοδοσία, κατά συνέπεια, είναι μη νόμιμη.

«Συγγνωστή πλάνη»

Ομως το κλιμάκιο του δικαστηρίου «λαμβάνοντας υπόψη την ασάφεια και τη σύγχυση που προκλήθηκε στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών καθαριότητας από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους αυτών» με τις οποίες, όπως αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης, «απειλήθηκε η κίνηση της διαδικασίας περί πειθαρχικής ευθύνης των μη συμμορφούμενων με τις ρυθμίσεις αιρετών των ΟΤΑ», κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης της νομοθεσίας, αλλά ότι «λόγω συγγνωστής πλάνης, ήταν υποχρεωμένα να προβούν στην επίμαχη παράταση».

Η δαπάνη που προκύπτει από το χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι λοιπόν «μη νόμιμη», αλλά «πρέπει να θεωρηθεί».

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι με νέα τροπολογία το υπουργείο Εσωτερικών, υπό το βάρος των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα στους δήμους όλης της χώρας επί τρεις εβδομάδες, επέτρεψε την υπογραφή νέων συμβάσεων στους δήμους έως ότου πραγματοποιηθεί διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ για τη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.