Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ν/σχ του Υπουργείου Εσωτερικών για ιθαγένεια και λειτουργία ΟΤΑ

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής, των άρθρων και στο σύνολο, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, με αναφορά στις θεματικές ενότητες:

Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» από την Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο, επί της Αρχής ψηφίσθηκε από τη ΝΔ ενώ καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά πλειοψηφία, επίσης, ψηφίσθηκαν και οι υπουργικές τροπολογίες με τις ρυθμίσεις θεμάτων του υπουργείου Εσωτερικών, της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) κ.λπ., καθώς και με τις ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας.

Δείτε ΕΔΩ το Σ/Ν που ψηφίστηκε