Στους Δήμους τα “ορφανά” λιμάνια

Ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό της διαχείρισης «ορφανών» λιμανιών βρήκε με καθυστέρηση πολλών-πολών ετών τη λύση του.  Εφεξής, οι Δήμοι θα μπορούν να λειτουργήσουν “ορφανά” λιμάνια που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων».

Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε με  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 140 του νόμου 4504/2017 που αφορά Ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΚΥΑ ρυθμίζει τα θέματα για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, τα οποία πλέον μπορούν να συνιστώνται στις περιπτώσεις που υφίστανται «ορφανά» αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα κανενός φορέα διαχείρισης λιμένα.

Και τονίζεται ότι «επιλύεται με τον τρόπο αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης «ορφανών» λιμανιών με την δυνατότητα που παρέχεται στους Δήμους να λειτουργήσουν ορφανά λιμάνια που υπάρχουν εντός των διοικητικών τους ορίων».