Στην επαναφορά της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου προσβλέπει το υπ. Πολιτισμού

Η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και της τέταρτης αξιολόγησης έφερε μια σημαντική επιτυχία για τον κόσμο του πολιτισμού.

 

Η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Οικονομίας και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση ενός αιτήματος του κόσμου του βιβλίου.

Την εκ νέου θέσπιση καθεστώτος Ενιαίας Τιμής Βιβλίου μετά τη μερική κατάργησή του το 2014. Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του σχετικού σχεδίου νόμου, το οποίο και θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή εντός της επόμενης εβδομάδας.

Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το Υπουργείο Πολιτισμού ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το νέο σχέδιο νόμου, οι βασικές διατάξεις του οποίου αποτελούν συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς στο πλαίσιο της τελικής Αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος.

Στο σχέδιο νόμου ορίζονται το πεδίο εφαρμογής του, η διάρκεια προστασίας της τιμής του βιβλίου από το καθεστώς της Ενιαίας Τιμής, οι διάφορες εξαιρέσεις, η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου προστασίας στην περίπτωση ανατύπωσης (12 μήνες για μία και μοναδική φορά με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), η επανεκκίνηση του καθεστώτος Ενιαίας Τιμής στην περίπτωση της επανέκδοσης εξαντλημένων βιβλίων.

Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής και ελέγχου της διάταξης, που βγαίνει από τη λογική της ποινικής αντιμετώπισης των παραβάσεων και περνά στην εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων, για την τήρηση των οποίων των Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Οικονομίας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Εξαιτίας του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα της ψήφισης του νόμου, η πλατφόρμα της διαβούλευσης θα μείνει ανοικτή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr) για μία εβδομάδα. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, μπορούν να υποβάλουν σχόλια.

Τμήμα Ε΄, άρθρα 33-38 (https://www.culture.gr/el/citizen/SitePages/viewconsultation.aspx?cID=19)