Διαδικτυακή συζήτηση: το 1821 και η Αριστερά

Το περιοδικό “Αντίθεση” διοργανώνει τη δεύτερη εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, με Θέμα: Το 1821 και η Αριστερά, το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, ώρα 7:30 μ.μ. στο κανάλι των εκδόσεων “Εκτός των Τειχών” στο YouTube.

“Ετούτη η έκβαση της επανάστασης του ’21 καθόλου δεν μειώνει το ιστορικό επίτευγμα, με όλες τις αρνητικές παρακαταθήκες, της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Κατά συνέπεια και της ιστορικής δυνατότητας της εργατικής τάξης, των αγροτικών μαζών, των λαϊκών μαζών γενικότερα που διαμορφώθηκαν μέσα στα σύνορά του (γιατί δεν διαμορφωνόταν μόνο η αστική τάξη αλλά και το αντίπαλο δέος της), να διεκδικήσουν μια ανώτερη ζωή από εκείνη που το κράτος αυτό τους «προόριζε»!”*

*”η ταλαίπωρος Ελλάς δεν ανεστήθη αληθώς αλλά τάφον μόνον ήλλαζε, και επέρασεν από νεκροθαπτών Τούρκων εις χριστιανικούς νεκροθάπτας”, γράφει ο Αδαμάντιος Κοραής στο “Τι συμφέρει την ελευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα”, που περιλαμβάνεται στα Άπαντά του

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ Εκπαιδευτικός, συγγραφέας
ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Φιλόλογος, συγγραφέας Συντακτική Επιτροπή Kοmmοn.gr
ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ Συνταξιούχοs Δ.Υ., Δημιουργός τηs Ομάδας Μελέτης Ιστορίας Κοινωνικών Αγώνων, Εκδότης του περιοδικού “ΘΕΣΣΑΛΙΑ στους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ”

Συντονίζει ο Δημήτρηs Παυλίδηs

Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων

Το link της εκδήλωσης: https://youtu.be/ihzZe4gZgzc