Δήμος Παλλήνης: εκλογικά αποτελέσματα

Στο Δήμο Παλλήνης, τα εκλογικά αποτελέσματα επιδέχονται πολλών ερμηνειών. Ειδικότερα:

Η Ν.Δ. αν και πρώτη σε συγκομιδή ψήφων, εμφανίζει ένα από τα τρία “ασθενέστερα” αποτελέσματα στους 10 Δήμους της Ανατ. Αττικής. (δεν συμπεριλαμβάνoνται στις μετρήσεις του “Ν”, οι Δήμοι, Αχαρνών, Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης και Διονύσου.)

Το ποσοστό της στο εκλογικό σώμα του Δήμου Παλλήνης, είναι 38,70% και μαζί με τους Δήμους, Σπάτων-Αρτέμιδος (36,48%) και Λαυρεωτικής (34,82%) βρίσκεται κάτω από το όριο του 40% που χαρακτηρίζει τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στους υπόλοιπους 7 Δήμους.

Από μια πρώτη ανάγνωση, το χαμηλό ποσοστό της αποδίδεται στο γεγονός ότι το Κίνημα Αλλαγής, -από το οποίο, στους περισσότερους Δήμους ένα μέρος των παραδοσιακών ψηφοφόρων του μετακινήθηκε προς τη Ν.Δ.- κατάφερε να συγκρατήσει στο Δήμο Παλλήνης τις δυνάμεις του, βοηθούντων και των τριών (τοπικών) υποψήφιων βουλευτών, Π. Ασπραδάκη, Μαν. Στεφανάκη και Γ. Μπουλμπασάκου.

Η εκτίμηση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το Κίνημα Αλλαγής εμφανίζει στο Δήμο Παλλήνης το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στο σύνολο των 10 επισκοπούμενων Δήμων Ανατ. Αττικής. Το 2015 είχε 4,61% και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, 6.85%. (584 ψήφοι περισσότεροι.)

Σε ότι αφορά τις “πηγές” εισροής ψηφοφόρων στη Ν.Δ, δεδομένου ότι το εκλογικό σώμα της αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 κατά 3.521 ψηφοφόρους, “αναζητούνται” κατά ένα μεγάλο μέρος στην “Χρυσή Αυγή” και δευτερευόντως σε κόμματα μικρότερης εμβέλειας τα οποία πολιτικά κινούνται στον ευρύτερο συντηρητικό χώρο.

Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ: μπόρεσε, με μικρές απώλειες -σε σχέση με το 2015 έχασε 658 ψηφοφόρους- όχι μόνο να συγκρατήσει τον βασικό κορμό της δύναμης του -31,74% και 7.253 ψήφοι- αλλά να εδραιωθεί και σε τοπικό επίπεδο ως τη δεύτερη πολιτική δύναμη μετά τη Ν.Δ. και παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε ο “διεμβολισμός” του από το “ΜεΡΑ25” με τους 953 ψήφους (4,17%) που “έπιασε” στο Δήμο Παλλήνης.

Συγκριτικά με τη Ν.Δ. ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει στο Δήμο Παλλήνης 1.590 ψήφους λιγότερους και σύμφωνα με τους στατιστικούς πίνακες της εταιρείας Singular Logic, μεγάλο τμήμα της εκλογικής του δύναμης προέρχεται από ψηφοφόρους νέας ηλικίας.

Στα αξιοσημείωτα χαρακτηριστκά των εκλογικών αποτελεσμάτων και η περίπτωση της “Χρυσής Αυγής”.

Στο Δήμο Παλλήνης -όπως και σε πέντε ακόμη Δήμους από το σύνολο των δέκα- η δύναμη της “έπεσε” κάτω από το 3% και ένα μέρος των ψηφοφόρων της μάλλον μετακινήθηκε προς την “Ελληνική Δύναμη” του Κυρ. Βελόπουλου. (3,52% και μια έδρα)

Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτέλεσματα της εκλογικής διαδικασίας στο Δήμο Παλλήνης.