Προκηρύχθηκε το έργο ανάπλασης του ρέματος Παναγίτσας Γέρακα

Αν και με μεγάλη καθυστέρηση την οποία πιστώνεται η δημοτική αρχή Παλλήνης, το πρώτο βήμα για την ανάπλαση του ρέματος Παναγίτσας στο Γέρακα για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής έγινε με την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 4.619.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίστηκε στους 12 μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 24/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Συνοπτικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται πάνω από το σκεπαστό τμήμα του ρέματος Παναγίτσας στον Γέρακα Δήμου Παλλήνης για την δημιουργία πάρκου αναψυχής.

Το ρέμα Παναγίτσας στο συγκεκριμένο τμήμα, δηλαδή από το ύψος της Αττικής οδού έως και την συμβολή του με την λεωφόρο Μαραθώνος, υπογειοποιήθηκε την περίοδο κατασκευής της Αττικής οδού με την δημιουργία πλακοσκεπούς κιβωτοειδούς οχετού και τα υπερκείμενα οικοδομικά τετράγωνα αποδόθηκαν ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.

Ο χώρος αποτελείται από ένα σύνολο δεκατριών οικοδομικών τετραγώνων με συνολική έκταση περίπου 37.000 τετραγωνικά μέτρα και μήκος διαδρομής 1.400 μέτρα. Ο χώρος στο μεγαλύτερο μέρος του και για πολλά χρόνια παραμένει για πολλά χρόνια αναξιοποίητος.