Η σιδηροδρομική στάση «Καρελλά» στην Παιανία, οι ιδιώτες δωρητές & τα real estate/βιομηχανικά projects

Το «πράσινο φως» στην Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) της σιδηροδρομικής στάσης «Καρελλά» της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής «ΣΚΑ – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» (του συνδυασμένου οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Αεροδρομίου Σπάτων – ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η ίδρυση και λειτουργία στάσης Προαστιακού Σιδηροδρόμου και ΜΕΤΡΟ θα βελτιώσει ουσιωδώς την προσπέλαση τόσο του ΒΙΟΠΑ / ΒΙΠΑ όσο και της ευρύτερης αστικής περιοχής Παιανίας – Καρελλά, με σαφώς θετικές επιπτώσεις στο αστικό και ευρύτερο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής εργαζομένων και κατοίκων.

Και το έργο αυτό δεν θα έκανε ιδιαίτερη «αίσθηση» υπό άλλες συνθήκες (π.χ. έχει προηγηθεί διαγωνισμός της ΕΡΓΟΣΕ για την στάση στο Κρυονέρι, με ανάδοχο την ΑΒΑΞ), ωστόσο, υπό μία έννοια σχετίζεται με real estate projects όπως το γνωστό κτίριο Καρελλά στην Παιανία, της Prodea Investments, ενός εκ των μεγαλύτερων asset του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ, που στέγαζε τα προηγούμενα πολλά χρόνια τα γραφεία της Cosmote πριν η τελευταία λάβει απόφαση αποχώρησης, όπως και άλλες επενδύσεις σε ακίνητα, βιομηχανία κ.α.

Το χρηματοδοτικό… cluster εταιρειών και τα real estate projects

Πριν από μερικούς μήνες ο υφυπουργός Υποδομών, Γ. Καραγιάννης, σημείωνε ότι αναμένεται να προχωρήσει η μελέτη και κατασκευή στάσης του Προαστιακού στην περιοχή Καρελλά. Το έργο προβλέπει τη σύνδεση των οικισμών της Παιανίας, Καρελλά, των Σπάτων, αλλά και των βιομηχανικών ζωνών της περιοχής με το Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής, ενισχύοντας την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξής τους και κατά συνέπεια των θέσεων εργασίας. Σημείωσε δε, ότι υπάρχει cluster εταιρειών που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν το projects.

Εσχάτως αναπτύχθηκαν σενάρια ότι ανάμεσα σε αυτές είναι και όμιλοι από τον τομέα ακινήτων, όπως η Prodea, η Dimand, ακόμα και την Premia ή άλλα γκρουπ που έχουν «ενδιαφέρον» για την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα, πάντως, με όσα αναφέρονται στην Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι μελέτες είναι δωρεά ενός γκρουπ ομίλων όπως οι IQ KARELA ΜΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, AUTOHELLAS, INTRACOM HOLDINGS, INTRAKAT, PREMIA PROPERTIES, PRODEA INVESTMENTS, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ / ΒΙΠΑ Παιανίας και του επιχειρηματικού πάρκου Καρελλά είτε μέσω της διάθεσης ακινήτων προς ανάπτυξη και εκμετάλλευση είτε μέσω ενεργών σε λειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων (γραφειακοί χώροι κ.λπ.).

Με στόχο την βελτίωση της προσπελασιμότητας των εγκαταστάσεων και την συνακόλουθη προστιθέμενη αξία που η βελτίωση αυτή θα επιφέρει στα υφιστάμενα και τα προς ανάπτυξη ακίνητα, η ομάδα των εταιρειών προσφέρθηκε να αναλάβει την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών και την εκτέλεση των αντίστοιχων κατασκευαστικών έργων για την δημιουργία της νέας στάσης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και του ΜΕΤΡΟ.

Η ίδρυση και λειτουργία στάσης Προαστιακού Σιδηροδρόμου και ΜΕΤΡΟ θα βελτιώσει ουσιωδώς την προσπέλαση τόσο του ΒΙΟΠΑ / ΒΙΠΑ όσο και της ευρύτερης αστικής περιοχής Παιανίας – Καρελλά, με σαφώς θετικές επιπτώσεις στο αστικό και ευρύτερο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής εργαζομένων και κατοίκων.

Η δε Prodea, προωθεί και αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του κτιρίου Karela office park (άνω των 61 χιλ. τ.μ., αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ), ενώ γενικότερα στην περιοχή προχωρούν μεγάλες αναπτύξεις. Κατά πόσο η «ονοματολογία» ευσταθεί και όλα αυτά συνδέονται με τη νέα στάση, θα φανούν προσεχώς. Μια φορά πάντως, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν βιομηχανικές και real estate αναπτύξεις – επενδύσεις, όπως και σχέδια.

Η περιοχή του ΒΙΟΠΑ / ΒΙΠΑ του εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Παιανίας βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης σε Σχέδιο Πόλης, που θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση της Οριστικής Πολεοδομικής Μελέτης η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η ένταξη του ΒΙΟΠΑ σε σχέδιο πόλης θα αποτελέσει αφετηρία για την εντατικοποίηση των επενδύσεων, με την ομάδα των εταιρειών να διαθέτει ισχυρό ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση.

Η περίφημη στάση

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση, η σιδηροδρομική στάση της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής «ΣΚΑ – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» χωροθετείται εντός του συνδυασμένου οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Αεροδρομίου Σπάτων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) περί τη Χ.Θ. 22+200. Η θέση της σιδηροδρομικής στάσης βρίσκεται εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου στην περιοχή Καρελλά του Δήμου Παιανίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Παρόλο που στο έργο παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού διατηρήθηκαν πρακτικά οι εκτατικές εφεδρείες για την ανάπτυξη του σταθμού Καρελλά, ο συγκεκριμένος σταθμός δεν εντάχθηκε στο έργο πρώτης φάσης υλοποίησης της Προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής «ΣΚΑ – Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών»

Η σιδηροδρομική στάση βρίσκεται σε απόσταση 6χλμ από τον σταθμό Κάντζας και 2,45χλμ από τον σταθμό Κορωπίου.

Η σιδηροδρομική στάση διαμορφώνεται με κεντρική αποβάθρα η οποία, με σύστημα κατακόρυφης επικοινωνίας σταθερών και κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων, ανταποκρίνεται με το επίπεδο της οδού άνω διάβασης, κατά την τυπική διάταξη των σταθμών του σιδηροδρομικού διαδρόμου που αναπτύσσεται στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου.

Το ύψος της αποβάθρας για τα οχήματα του Προαστιακού σιδηροδρόμου ορίζεται στα 0,76 μ. από την κεφαλή τροχιάς ενώ των οχημάτων του ΜΕΤΡΟ στα 1,11 μ. Για τον λόγο αυτό ο σταθμός διαθέτει, κατά το πρότυπο και των υπόλοιπων σταθμών στον διάδρομο της Αττικής Οδού, δύο συνεχόμενες αποβάθρες, μία για τον κάθε τύπο τροχαίου υλικού.

Οι αποβάθρες αυτές αναπτύσσονται σε ένα ενιαίο λειτουργικό ανάπτυγμα, με την υψομετρική διαφορά των 0,35 μ. να «γεφυρώνεται» με κεκλιμένο επίπεδο στο μέσον του αναπτύγματος.

Παράλληλα προβλέπεται διαπλάτυνση του υφιστάμενου τεχνικού άνω διάβασης (γέφυρας) της οδού Αγ. Λουκά (ΧΘ 22+200 του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου) για τη διαμόρφωση καταστρώματος επαρκούς πλάτους (εύρος 16,50 μ.). Τέλος προβλέπεται η διαμόρφωση ενός κυκλοτερούς ισόπεδου κόμβου, στην θέση της υφιστάμενης συμβολής της οδού Αγ. Λουκά με το σύστημα των ανατολικών παράπλευρων / τοπικών οδών από τα ανατολικά της Αττικής Οδού.

Η λειτουργία της σιδηροδρομικής στάσης θα εξυπηρετήσει μετακινήσεις «αμφίδρομα», δηλαδή:

  • Σύνδεση των οικισμών Παιανίας, Καρελλά αλλά και των Σπάτων με το Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας και την ευρύτερη Αττική, μέσω του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς και του ευρύτερου δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Σύνδεση του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος αλλά και της ευρύτερης Αττικής και περιφερειακών κέντρων με το ΒΙΟΠΑ / ΒΙΠΑ που αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης εργαζομένων με προοπτική σημαντικής περαιτέρω ανάπτυξης της έντασης χρήσεων και συνακόλουθα αύξησης θέσεων εργασίας, που αποτελεί και το αφετηριακό κίνητρο της ομάδας των εταιρειών για την παρούσα προσφορά δωρεάς.

Αναδημοσίευση/ https://www.insider.gr