Η πρώτη “εν σώματι” αντίδραση από το Δ.Σ. Καλαμάτας κατά των αλλαγών στην αυτοδιοίκηση . “Είναι αντισυνταγματικές…”

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης (πρώτος από δεξιά)

Η πρώτη αντίδραση στις αλλαγές που έκανε η Κυβέρνηση στον Κλεισθένη με τον νόμο 4623/2019 είναι ήδη γεγονός. Προέρχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλαμάτας με ψήφισμα που εκδόθηκε στην συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2019. 

Ειδικότερα:

Με τις ψήφους της αντιπολίτευσης εκδόθηκε ψήφισμα που χαρακτηρίζει ως αντισυνταγματικές τις αλλαγές.

Το ψήφισμα ζητάει την κατάργηση του ν.4623/2019, καθώς όπως υποστηρίζουν αλλοιώνει εκ των υστέρων το εκλογικό αποτέλεσμα παρέχοντας δοτές πλειοψηφίες 60% στην παράταξη του δημάρχου.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
για την κατάργηση του νόμου 4623/2019

To Δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας, στην πρώτη συνεδρίασή του, στην αίθουσα “Χ.Μαλαπάνη” την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:

Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές διεξήχθησαν με βάση τις διατάξεις του νόμου 4555/2018 (Κλεισθένης). Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και ενώ δεν είχαν ακόμα εγκατασταθεί οι νέες Δημοτικές αρχές, η κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίζοντας το νόμο 4623/2019 ο οποίος άλλαξε άρδην μια σειρά από διατάξεις οι οποίες:

Α. Αλλοιώνουν (εκ των υστέρων) το εκλογικό αποτέλεσμα, δίνοντας δοτές πλειοψηφίες 60% στην παράταξη Δημάρχου στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας. Δημιουργώντας, έτσι, πλειοψηφίες διαφορετικές από το εκλογικό αποτέλεσμα με συνέπεια σε υπαρκτές δημοτικές παρατάξεις να καταργείται η συμμετοχή τους.

Β. Διαμορφώνει στην ουσία πλειοψηφικές διοικήσεις σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου δίνοντας στην παράταξη του Δημάρχου το 60% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την γνώμη μας

Πρώτον, οι παραπάνω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές καθότι δημιουργούν διαφορετικά δεδομένα και συνθήκες από το εκλογικό αποτέλεσμα και το πλαίσιο στο οποίο αυτές διεξήχθησαν και
Δεύτερο αφαιρούν κατοχυρωμένα συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματα.

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στο νόμο 4623/2019 και ζητάει την κατάργησή του.