H REDS επικαλούμενη και τον …κορωνοϊό (!) προαναγγέλλει αλλαγές στον σχεδιασμό του Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά

Αμφίσημες δηλώσεις του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της REDS, κ. Γιώργου Κωνσταντινίδη αναφορικά με την ανέγερση εμπορικού κέντρου στο Κτήμα Καμπά Κάντζας Παλλήνης.

Γ.Κωνσταντινίδης

Είπε -μεταξύ, άλλων- ο εκπρόσωπος της REDS στην χθεσινή διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων:

«υπό εξέταση βρίσκεται από τη νέα διοίκηση της εταιρείας το Master Plan για το Cambas Park, προϋπολογισμού περίπου 200 εκατ. €»

Για να καταλήξει λίγο μετά, ότι

«εξετάζεται η καλύτερη δυνατή σύνθεση του μείγματος των χρήσεων που θα υλοποιηθούν με δεδομένο ότι από το 2018 που έχει καταρτιστεί το Master Plan έχουν γίνει αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον της κτηματαγοράς και λόγω πανδημίας.»

Δηλαδή, σε απλή «μετάφραση» αυτά που ίσχυαν το 2018 δεν ισχύουν σήμερα…!

Εύλογο το ερώτημα: η εταιρεία έχει κατά νου να παραβιάσει το μνημόνιο συνεργασίας που συνυπέγραψε με το Δήμο Παλλήνης και ειδικότερα, να αποποιηθεί των εξειδικευμένων, σαφών και πολλαπλών δεσμεύσεων της έναντι της τοπικής κοινωνίας;

Οι εξαγγελίες του νέου διευθύνοντος συμβούλου της REDS δείχνουν ότι εκτός της απειρίας του, υπολείπεται σε γνώση και ευθύνη για ένα έργο που πρόκειται να μεταλλάξει την πόλη της Παλλήνης σε αρκετά επίπεδα και για το λόγο αυτό όφειλε να είναι περισσότερο προσεκτικός και φειδωλός και όχι να ενσπείρει ανησυχίες και αντιδράσεις με το ξεκίνημα της επαγγελματικής θητείας του στη θέση που τοποθετήθηκε.

Η δήλωση του στο κλείσιμο της αναφοράς του προς τους δημοσιογράφους, ότι

«η επικαιροποίηση του Master Plan του Cambas Park θα ανακοινωθεί σε περίπου 4 μήνες και τότε η εταιρεία θα είναι έτοιμη κινηθεί για την προσέλκυση τυχόν επενδυτών»

σηματοδοτεί μια ακόμη αστοχία με προκλητικό χαρακτήρα.

Όφειλε να γνωρίζει ο κ. Γ. Κωνσταντινίδης ότι το έργο στην Κάντζα εξασφάλισε την τελική έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) γιατί η εταιρεία, πρώτα διαβουλεύθηκε (έστω και με τις ελλειμματικές διαδικασίες που δρομολογήθηκαν από το Δήμαρχο Παλλήνης) με το Δήμο Παλλήνης και τους συλλογικούς φορείς, κατά συνέπεια, οι όποιες τυχόν αλλαγές προγραμματίζονται θα πρέπει πρώτα να έχουν την αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και κατ ‘ επέκταση της τοπικής κοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός αυτής θα προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις και προσφυγές.

Ακολουθούν, εν είδει υπόμνησης προς τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της REDS κυρίως οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από πλευράς εταιρείας.

Οι όροι του «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ REDS και Δήμου Παλλήνης

 • Η Εταιρία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Παλλήνης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 • Να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης των περιοχών Κάντζας, Αγίου Νικολάου, Εργατικών Κατοικιών I και II από τον Δήμο Παλλήνης.
 • Να διασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης της επένδυσης εντός της ζώνης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και μάλιστα να είναι υπόγειες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα αποδώσει στο Δήμο και θα αφορούν χώρους πρασίνου και άθλησης, να διαμορφωθούν σε συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης με δικά της μέσα και δικούς της πόρους, κατά τη διάρκεια κατασκευής της ΠΟΑΠΔ.
 • Τυχόν πρόσθετη ηχητική επιβάρυνση της περιοχής των εργατικών πολυκατοικιών και του σχολικού συγκροτήματος εκ της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της επένδυσης, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση αντιμετώπισης της ηχητικής επιβάρυνσης με την δημιουργία ηχητικού φραγμού.
 • Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δίνει προτεραιότητα στους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης κατά την πρόσληψη προσωπικού της εταιρίας υπό τον όρο της κατοχής των απαιτουμένων προσόντων για την πλήρωση κάθε θέσης.
 • Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάζει κατά προτεραιότητα την εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατοίκων του Δήμου Παλλήνης εντός των εγκαταστάσεων της επένδυσης με βάση τους τρέχοντες όρους της αγοράς, εφόσον ανήκουν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της.
 • Η εταιρία οφείλει να εκτελέσει με δικά της μέσα και με δικούς της πόρους συγκεκριμένα έργα του Δήμου Παλλήνης, που θα της υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης επί τη βάσει εγκεκριμένων μελετών συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 6.000.000 ευρώ με ΦΠΑ, και θα κατατείνουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο στις άμεσες περιοχές επιρροής της επένδυσης όσο και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλλήνης.
 • Η εταιρία οφείλει να εξετάζει μετά από έγγραφο αίτημα του Δήμου Παλλήνης, την διάθεση του αύλειου χώρου του εργοστασίου Καμπά για τυχόν εκδηλώσεις του Δήμου σε συνάρτηση με τον Κανονισμό λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Η Εταιρία οφείλει να ανακατασκευάσει-αναδιαμορφώσει το παλαιό εργοστάσιο και τον παλαιό διατηρητέο σταθμό, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις.
 • Η εταιρία οφείλει να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και με δικούς της πόρους, τους προβλεπόμενους στην Πολεοδομική Μελέτη, οικολογικούς αμπελώνες,.
 • Τέλος, η εταιρία, οφείλει να παραχωρήσει την Βίλλα Καμπά μετά του οικοπέδου της, πλήρως ανακαινισμένη και συντηρημένη, με συμβολαιογραφική πράξη, που θα καταρτισθεί αμέσως μετά από το πρώτο έτος λειτουργίας της ΠΟΑΠΔ. Με την άνω πράξη θα μεταβιβασθεί στο Δήμο Παλλήνης η ψιλή κυριότητα της εν λόγω βίλλας μετά του οικοπέδου της και αυτοδικαίως η επικαρπία αυτής μετά την συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών από την υπογραφή της εν λόγω συμβολαιογραφικής πράξης.»

Έντεκα δεσμευτικές υποχρεώσεις της REDS προς την τοπική κοινωνία για το εμπορικό κέντρο στο Κτήμα Καμπά