Επικαιροποιήθηκε η μελέτη του Κτήματος Καμπά, εκκρεμούν οι οικοδομικές άδειες

Επικαιροποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο από την πολυεθνική εταιρεία υπηρεσιών Συμβουλευτικής διαχείρισης, Deloitte για λογαριασμό της REDS, το Business Plan της πολύπαθης επένδυσης στο Κτήμα Καμπά Παλλήνης.  

Η επικαιροποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η επένδυση να προσαρμοστεί με τα οικονομικά δεδομένα του 2022, να καλύπτει τις ανάγκες της σε ορίζοντα 10ετίας και συνακόλουθα, να προσδιορισθεί εκ νέου το τελικό μίγμα χρήσεων καθώς λόγω της πολυετούς και πολυδαίδαλης διαδικασίας έχουν τροποποιηθεί αρκετά δεδομένα του έργου.

Εκκρεμούν, η δημοσίευση της ΚΥΑ για την πολεοδόμηση, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται στους επόμενους μήνες  καθώς και η έκδοση της οικοδομικής άδειας εκ μέρους του Δήμου Παλλήνης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η επένδυση θα προχωρήσει με τον ίδιο κυρίαρχο κορμό όπως είχε σχεδιαστεί στην προηγούμενη δεκαετία κατά την περίοδο διοίκησης Σ. Καλλιτσάντση και Γ. Μωραίτη, δεδομένου ότι πέρασε αρκετός χρόνος και οποιεσδήποτε αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, θα απαιτήσουν εκ νέου μελέτες και χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, γεγονός που θα επέφερε νέες καθυστερήσεις  στην έναρξη υλοποίησης του έργου.

Ανάπτυξη σε τρεις ζώνες

Με βάση το πολεοδομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό της Π.Ο.Α.Π.Δ, προβλέπεται οι οικοδομήσιμοι χώροι της συνολικής έκτασης ανάπτυξης του έργου στο Κτήμα Καμπά, να οργανωθούν σε τρεις ζώνες: Αυτές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της προστασίας  του κτιριακού συγκροτήματος του εργοστασίου Καμπά, καθώς και της προστασίας του Σταθμού Κάντζα του Αττικού Σιδηροδρόμου.

Επίσης, προβλέπονται πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι χώροι και οικολογικοί αμπελώνες, οι οποίοι θα είναι και επισκέψιμοι.

Με βάση τις νεότερες εξελίξεις που προέκυψαν από την διαδικασία επικαιροποίησης της μελέτης, η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται εντός 2027.