Οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΡΤ κινηματογραφικές ταινίες. Συμπεριλαμβάνεται ταινία σκηνοθεσίας Θανάση Νεοφώτιστου

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ νε διαδικασία τηλεδιάσκεψης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση νέων κινηματογραφικών παραγωγών.  

Στις χρηματοδοτούμενες ταινίες συμπεριλαμβάνεται και η ταινία “Ο Πέτρος και ο Λύκος” σε σκηνοθεσία του συμπολίτη μας και διαρκώς εξελισσόμενου στον κόσμο του κινηματογράφου, Θανάση Νεοφώτιστου.

Η παραγωγή είναι της εταιρείας “Αργοναύτες Α.Ε.”, συγκαταλέγεται στην κατηγορία “Εγχώριες και Διεθνείς Παραγωγές”, ο προϋπολογισμός της είναι 1.050.035 € και το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 120.000 €

* Με την έγκριση ποσού χρηματοδότησης ύψους 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ, η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΜ ΜΟΝ ΕΠΕ θα παραχωρήσει στην ΕΡΤ ΑΕ επιπλέον και το ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», διάρκειας 60′, για μία προβολή το 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προς την ταινία με τίτλο «INSIDE», σε σκηνοθεσία Βασίλη Κατσούπη, η οποία έλαβε έγκριση χρηματοδότησης με την ΑΔΣ 3314/08.07.2020 ποσού 170.000,00 € επί συνολικού προϋπολογισμού 3.527.000,00 €, ενώ τελικά ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε, κατά δήλωση της παραγωγού εταιρίας, στο ποσό των 4.908.011,00 €, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κινηματογράφου, τη διατήρηση του ποσού χρηματοδότησης του έργου (170.000,00 €).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προς την ταινία με τίτλο «THE INTERCEPT», σε σκηνοθεσία Στέφανου Τσιβόπουλου, η οποία έλαβε έγκριση χρηματοδότησης με την ΑΔΣ 2351/21.11.2018 ποσού 50.000,00 € επί συνολικού προϋπολογισμού 193.591,00 €, ενώ τελικά ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε, κατά δήλωση της παραγωγού εταιρίας, στο ποσό των 120.417,00 €, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κινηματογράφου, την τροποποίηση του ποσού χρηματοδότησης το οποίο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 30.000,00€.