Συστήθηκαν από το υπ. Παιδείας 943 θέσεις ειδικού & βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού

Με απόφαση (αρ. 62638/Ε4) των υπουργών, Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, συστήνονται 943 οργανικές θέσεις, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΙΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) κατά κλάδο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κλάδος και Αριθμός Θέσεων
ΠΕ 21: Θεραπευτών Λόγου 70
ΠΕ 23: Ψυχολόγων 165
ΠΕ 25: Σχολικών Νοσηλευτών 157
ΠΕ 28: Φυσιοθεραπευτών 54
ΠΕ 29: Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών 60
ΠΕ 30: Κοινωνικών Λειτουργών 155
ΠΕ 31: Εξειδικευμένων στη Νοηματική Γλώσσα Κωφών 1
ΔΕ: 01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 281

Σύνολο Θέσεων 943

fek_1483_B_2019