Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Δήμου Παλλήνης

Συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση οι εκλεγέντες από τη γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Παλλήνης και με μυστική ψηφοφορία συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η σύνθεσή του

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (2ο Λύκειο Γέρακα)
Αντιπρόεδρος: Μαρία Αμοργιανού (2ο Γυμνάσιο Παλλήνης)
Γεν. Γραμματέας: Γεωργία Αλεξανδροπούλου-Τσίλιου (2ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα)
Αναπλ. Γραμματέας: Σάκης Τρευλάς (2ο Γυμνάσιο Γέρακα)
Ταμίας: Δημήτριος Καρπούζος (6ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης)
Μέλη: Βίκη Κακαμπούκη (2ο Γυμνάσιο Παλλήνης) και Ανδρέας Χατζηνικολάου (1ο Λύκειο Παλλήνης)

Αναπληρωματικοί Δ.Σ.:

1. Βασιλείου Θεόδωρος (2ο Γυμνάσιο Γέρακα)
2. Χάρη Φωτεινή, (2ο Γυμνάσιο Παλλήνης)
3. Στρίκος Κώστας, (6ο Δημοτικό Γέρακα)

Από τους συμμετέχοντες στο Δ.Σ.: η Γεωργία Αλεξανδροπούλου-Τσίλιου, ο Δημήτριος Καρπούζος και ο Ανδρέας Χατζηνικολάου, είναι νεοεισελθόντες χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στα διοικητικά της Ένωσης.