Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο των δασκάλων “Αλ. Δελμούζος”

Με τον κ. Σάββα Σεχίδη (ΠΑΣΚ) στη θέση του προέδρου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» με διάρκεια θητείας ως και τον Νοέμβριο του 2013.


Για τις υπόλοιπες θέσεις εξελέγησαν: Άγγελος Πούλος (ΔΑΚΕ) ως αντιπρόεδρος, Γεώργιος Καρράς, (ΠΑΣΚ) γενικός γραμματέας, Κώστας Τσάκαλος, (ΠΑΣΚ) ταμίας, Ζώης Μπαγεώργος, (ΔΑΚΕ) ειδικός γραμματέας, Χρήστος Κανδηλώρος και Σταυρούλα Δρακοπούλου ως μέλη, αμφότεροι από την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι.

  • Σε εξαιρετικά δύσκολη εποχή, πολλαπλά επιβαρυμένη, αναλαμβάνει ευθύνες το νέο Δ.Σ. του αντιπροσωπευτικού φορέα των δασκάλων. Η εμπειρία των περισσοτέρων μελών του Δ.Σ.  και κυρίως η συνέπεια που έχουν επιδείξει ως και σήμερα για πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς αγκυλώσεις και ακυρώσεις εδραιωμένων κατακτήσεων, επιτρέπει την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και στα δύο επόμενα έτη η αγωνιστική τους “φωνή”.