Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης κινητικότητας του Erasmus+ KA229 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, ολοκληρώθηκαν υπό τον συντονισμό του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα οι εργασίες της 1ης κινητικότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+2020 με τίτλο σχεδίου “CreativeEntrepreneurshipforCulture”, προερχόμενοι από σχολεία της Ιταλίας, Σλοβενίας και Ρουμανίας.

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Γέρακα που συντονίζει το εν λόγω πρόγραμμα διοργάνωσε και υλοποίησε τις εργασίες και δράσεις του σχεδίου στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης.

Την έναρξη εργασιών χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Αθαν. Ζούτσος, η Διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου κα Καραμπέτσου Βασιλική, καθώς και οι υπεύθυνοι καθηγητές του Προγράμματος Μαρία Χατζή, Ελπίδα Πανονίδου, Παρασκευή Φλώρου.

Μέσα από τις ομιλίες τονίστηκαν θέματα, όπως

α) η σπουδαιότητα συμμετοχής των σχολείων σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, ιδιαίτερα όταν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εστιάζουν στην προετοιμασία των εφήβων για τη μετάβασή τους στην ενήλικη (επαγγελματική) ζωή τους,

β) η σημαντικότητα εποικοδομητικής και αγαστής συνεργασίας του δήμου με το σχολείο και της υποστήριξης του πρώτου, για την ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων δράσεων,

γ) το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.