Αλλάζουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης & … ανακηρύσσονται Σχολικοί Σύμβουλοι!

Υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η δέσμευση του υπουργού Εθνικής Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου, προκηρύσσονται ως το τέλος του προσεχούς Δεκεμβρίου οι 13 θέσεις περιφερειακών διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προοπτική, να έχουν επιλεγεί τα άτομα που θα αντικαταστήσουν τους κατέχοντες ως και σήμερα τις εν λόγω θέσεις, εντός του Ιανουαρίου 2013.

Η ανακοίνωση περί αντικατάστασης των 13 περιφερειακών διευθυντών έγινε από τον υπουργό στη διάρκεια της συνάντησης που είχε μαζί τους προχθές, με την επισήμανση ότι η παύση τους συναποφασίστηκε με τα πολιτικά κόμματα της συγκυβέρνησης.

Μια …εξόχως ενδιαφέρουσα επισήμανση: και οι 13 περιφερειακοί διευθυντές που θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους αυτομάτως ανακηρύσσονται Σχολικοί Σύμβουλοι και μάλιστα σε περιοχές που οι ίδιοι θα επιλέξουν! (Προβλέπεται από το νόμο 3879/10 (άρθρο 26, παρ 14)

Περιφερειακός διευθυντής Αττικής ως και σήμερα είναι ο κ. Ιωάννης Κουμέντος. Η τοποθέτησή του έγινε τον Ιανουάριο του 2010 χωρίς διαδικασία επιλογής –ήταν αρκετή μία συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους….- και ουσιαστικά η κάλυψη της θέσης, τουλάχιστον ως και τώρα γινότανε με πολιτικά κριτήρια προσδιοριζόμενα από τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας.

Άλλωστε οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου.