Πρώτη σε τοπικό & κεντρικό επίπεδο & με αισθητή διαφορά η ΔΑΚΕ Καθηγητών στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Τοπικά (Ε΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής) και κυρίως, πανελλαδικά, η ΔΑΚΕ κυριάρχησε στις εκλογές ανάδειξης αιρετών για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) καθώς και για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ΚΥΣΔΕ) καταλαμβάνοντας ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα των παρελθόντων ετών.

Άξιο επισήμανσης, το γεγονός ότι στα Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στην Ε΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, η διαφορά από τη δεύτερη στη σειρά κατάταξης «Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία» ανέρχεται σε περίπου 17 εκλογικές μονάδες (705 ψήφοι με ποσοστό 37,84% έναντι 373 ψήφων και 20,002%) ανατρέποντας την εκλογική πρωτιά του 2014, με ό,τι αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί σε επίπεδο εξαγωγής και πολιτικών συμπερασμάτων.

Ακολουθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων για την εκλογή αιρετών στην ΠΥΣΔΕ και στην ΚΥΣΔΕ με πρόταξη δύο επισημάνσεων:

  1. Τα αποτελέσματα σε πανελλαδικό επίπεδο (ΚΥΣΔΕ) υπολείπονται κατά έξη (μέχρι στιγμής είναι γνωστά 52 από τις 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα) δίχως όμως να αναμένεται οποιαδήποτε ανατροπή στη σειρά κατάταξης, και
  2. Δεδομένου ότι από τους 3.002 εγγεγραμμένους καθηγητές στα Σχολεία της Ε’ ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής δεν προσήλθαν στην εκλογική διαδικασία 1.079 (ποσοστό 35,94%) εύλογα προκύπτει το ερώτημα, γιατί οι ώρες εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στους απέχοντες, έπρεπε οπωσδήποτε να χαθούν…. (ελπίζουμε και ως ζήτημα δεοντολογίας να απασχολήσει την Ε΄ΕΛΜΕ σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της)