Κυκλοφόρησε & διανεμήθηκε το 2ο φύλλο του εκφραστικού μέσου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Παλλήνης

Κυκλοφόρησε και διανεμήθηκε σε όλα τα δημόσια Σχολεία των δύο βαθμίδων, το 2ο φύλλο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παλλήνης. Σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το 1ο φύλλο ως προς την εικόνα της αισθητικής του, με καλά ταξινομημένη την θεματογραφία του, με εμφανή την προσπάθεια συμμαζέματος της έκτασης των κειμένων και επί της ουσίας, με διεισδυτικότερη προσέγγιση θεμάτων που παράγουν προβληματισμό, προάγουν διάλογο, αναδεικνύουν άποψη και σε κάποιο βαθμό επιτρέπουν στον αναγνώστη τη διαμόρφωση αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο …. διαλογίζονται πρόσωπα που εμπλέκονται στο χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως εκείνων που είναι «ταγμένοι» να λειτουργούν από έδρας.

Αφορμής δοθείσης και ευκαιρίας προσφερομένης, διαβάσαμε ευχολόγια με τεχνοτροπία έκθεσης ιδεών για την ενδοσχολική βία, εδραιώσαμε την πεποίθηση ότι η «ξύλινη» γλώσσα παραμένει εργαλείο συντήρησης-επιβίωσης συντεχνιακών –ξεπερασμένων- συμπεριφορών και με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το μείζον ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν θίγεται έστω ακροθιγώς από οποιαδήποτε πλευρά. Είτε των εκπαιδευτικών, είτε των Συλλόγων, είτε μεμονωμένα από γονείς-μέλη των οικείων Συλλόγων Γονέων. (…μη μου τους κύκλους τάραττε, ή «μίλα μου να μου μιλάς ή μίλα μου αλλά απέφυγε να με …χαλάς!» ή, τέλος, «είμαστε μια όμορφη και εύθυμη παρέα…»)

Σε κάθε περίπτωση, το 2ο φύλλο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παλλήνης, είναι μια καλά επιμελημένη έκδοση, στοιχειοθετεί ένα πρώτο βήμα ανάπτυξης διαλόγου και ανάδειξης προβληματισμού, αποπνέει μια πρώτη «αύρα» για πρόσωπα και συγκεκριμένες αντιλήψεις που αυτά «κυοφορούν» και τέλος, πιστοποιεί την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα συνέχισής του, ακόμη και μέσω των παραλείψεών του σε επίπεδο θεματικών ζητημάτων που αυτή την εποχή συνθέτουν την πεμπτουσία των ζητούμενων αλλαγών προς χάριν της εκπαίδευσης των παιδιών μας.

Ευχής έργον, οι ενδότεροι «εργάτες» της ανάδειξης και αυτού του φύλλου να βρεθούν εκ νέου στο εν όψει νέο Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων με το σκεπτικό ότι κομίζουν όχι μόνο την ανανέωση αλλά γιατί κατάφεραν να αποδείξουν ότι ευδοκιμούν και ως ….μεταπράτες! Μορφοποιούν τη θεωρία και τις … ατέρμονες συζητήσεις που χαρακτηρίζουν πολυπρόσωπα συλλογικά όργανα σε πράξη, σε αποτέλεσμα, σε ορατή εικόνα. Στην εποχή της φλυαρίας, του βαθυκάθιστου καναπέ, της εύκολης και ανέξοδης απονομής ….. likes, ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα. Όσοι το ψάχνουν το βρίσκουν, όσοι θεωρητικολογούν για το πώς και που θα το βρουν, ή μέσω ποιών συσχετισμών θα το αγγίξουν, αρκούνται στην συλλογή «φίλων» στο fb!