Η αποθέωση της ευνοιοκρατίας στο υπ. Παιδείας: επαναφέρουν ρύθμιση για αποσπάσεις δια της “πλαγίας οδού”

Μία από τα …. παλιά στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Επανέρχεται το καθεστώς των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών “δια της πλαγίας οδού” προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί η «διαβλητή» ρύθμιση με την οποία επιτρέπεται η μοριοδότηση εκπαιδευτικών με “κριτήρια ακριτικής περιοχής” ασχέτως αν αυτοί οι εκπαιδευτικοί στην ουσία υπηρετούν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης καθώς και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εύλογα οι αντιδράσεις είναι έντονες, η οργή σε πολλούς εκπαιδευτικούς να …ξεχειλίζει και βέβαια κάποιοι με “μπάρμπα στην Κορώνη” να χαρακτηρίζονται ως “εκλεκτοί και προνομιούχοι του συστήματος” στην τρέχουσα χρονική συγκυρία…

Τι περιλαμβάνει η απαράδεκτη ρύθμιση

Σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση για το ΙΝΕΔΕΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που θα αποσπαστούν στους παραπάνω οργανισμούς -στεγάζονται στην οδό της Πατησίων- δικαιούνται να έχουν ευνοϊκή μετάθεση πλησίον του τόπου κατοικίας τους. Πριν καταργηθεί η εν λόγω ρύθμιση, όσοι εκπαιδευτικοί είχαν εξασφαλίσει την απόσπαση στο υπουργείο Παιδείας, υπέβαλαν αίτηση για οργανική θέση σε ακριτικές περιοχές (πχ στον Έβρο) και στη συνέχεια έπαιρναν απόσπαση εκ νέου στο υπουργείο διατηρώντας ταυτόχρονα τα μόρια της ακριτικής θέσης, ενώ παράλληλα η ρύθμιση αναγνώριζε ότι είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση τους να υπηρετήσουν σε περιοχή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. (!!!)

Η εν λόγω ρύθμιση είχε καταργηθεί με τον νόμο 3848 το 2010, χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις στους κύκλους των εκπαιδευτικών καθώς σύμφωνα με δημόσια δήλωση παραγόντων του υπουργείου, «όλοι γνώριζαν ότι ήταν άδικο να μοριοδοτούνται όσοι -συνήθως χαριστικά- έπαιρναν απόσπαση κοντά στο σπίτι τους».