Ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας των ΙΕΚ Ομίλου Ξυνή και Mediterranean College

Σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ΙΕΚ του ομίλου Ξυνή και του Mediterranean College, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ως εποπτεύουσα αρχή του κλάδου.

«Οι ανακλήσεις πραγματοποιήθηκαν λόγω της απώλειας τουλάχιστον μιας εκ των σωρευτικών προϋποθέσεων αδειοδότησης», ανέφερε το υπουργείο Παιδείας, βασιζόμενο σε δικαστική απόφαση κατά μελών του Δ.Σ. του ομίλου.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι «οι σπουδαστές των ΙΕΚ δικαιούνται επιστροφή των διδάκτρων που έχουν προκαταβάλει ενόψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, δικαιούμενοι είτε μεταγραφής σε άλλο ιδιωτικό ΙΕΚ είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο ΙΕΚ, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους.

Οι σπουδαστές του κολεγίου δικαιούνται επιστροφή διδάκτρων ή μετεγγραφής σε άλλο κολέγιο».